Opleiding en scholing

  • Volg ons:

De Noorderbrug staat voor grote uitdagingen in het denken over het wonen en participeren van cliënten. De toekomst stelt alle vanzelfsprekendheden ter discussie. Dat vraagt persoonlijk leiderschap van medewerkers: jezelf ontwikkelen en blijven inzetten met hart en ziel. Als werkgever wil De Noorderbrug mooi werk bieden. Werk waarin medewerkers kansen en uitdagingen vinden, zich kunnen ontwikkelen en waarin cliënten centraal staan. Zij verdienen het beste dat medewerkers vanuit hun specialisme kunnen bieden. Vakmanschap en bevlogenheid gaan hand in hand.

In het kort

De Noorderbrug investeert veel in de professionaliteit van medewerkers, door opleiding, bijscholing, intervisie en thema bijeenkomsten. Medewerkers krijgen de kans om zich verder te bekwamen en nemen hierin zelf initiatief, omdat ze leergierig zijn en als professional altijd bezig zijn hun handelen te verbeteren.

Hiervoor biedt de organisatie veel ondersteunende mogelijkheden in de vorm van jaargesprekken, opleiding en intervisie.
Ruim 600 medewerkers hebben in 2013 scholing gevolgd om zich verder te ontwikkelen in hun vakmanschap. Naast reguliere scholingen op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel, dovencultuur, psychopathologie, methodisch werken, voorbehouden en risicovolle handelingen, is een aantal medewerkers gestart met een opleiding op verpleegkundig niveau of opleidingen als medebehandelaar. Met deze specialistische kennis is De Noorderbrug nog beter in staat om cliënten met meervoudige en complexe zorgvragen te ondersteunen.


Anna:

“Ik ben erg gemotiveerd begonnen met de opleiding als verpleegkundige. Een prachtige kans die De Noorderbrug biedt. Cliënten vinden het ook belangrijk dat we ons als medewerkers meer specialiseren. Dat geeft hen een veilig gevoel.”

Ina:

“Ik ben er trots op dat De Noorderbrug in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een incompagny opleiding is gestart voor praktisch pedagogische gezinsondersteuning, die helemaal is toegesneden op de visie van De Noorderbrug. Het is een HBO-plus opleiding waardoor deze medewerkers medebehandelaar kunnen zijn onder supervisie van een van onze GZ-psychologen. Deze deskundigheid is nodig bij de behandeling van gezinnen waar Niet-Aangeboren Hersenletsel een rol speelt.”

Print deze pagina