Bestuurssecretaris

De Noorderbrug (800 medewerkers, 400 vrijwilligers) is een toonaangevende en specialistische instelling die (intra- en extramurale) zorg en begeleiding biedt aan ruim 1.500 mensen met aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), doofheid met complexe problematiek en mensen met een chronische ziekte of neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Huntington. Het werkgebied beslaat de provincies Friesland, Groningen Drenthe. De Noorderbrug is op het vlak van behandeling en doven ook actief in de Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Noorderbrug is één van de vijf landelijke experts voor mensen met doofheid en bijkomende problematiek. Mede initiatiefnemer en actief lid van Hersenz.

De missie van De Noorderbrug is de ‘ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten’ en richt zich op cliënten, hun familie en sociale netwerk. Belangrijk uitgangspunt voor De Noorderbrug is dat mensen verantwoordelijkheid nemen en richting geven aan hun leven. De visie op specialistische zorg, behandeling en begeleiding is samen te vatten in de kernwaarden: ‘maatwerk en mogelijkheden, ondersteuning in meedoen, respectvolle dialoog, zorg met kwaliteit, professionele samenwerking’. De cliënt en zijn omgeving staan bij De Noorderbrug centraal.

De Noorderbrug heeft een centraal managementteam dat bestaat uit de bestuurder en vijf managers voor de resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE). De RVE structuur is gericht op (1) behandeling (intra- en extramuraal), (2) alle vormen van zorg en ondersteuning aan doven en (3) drie eenheden voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen met integraal aanbod aan zorg en ondersteuning.

De instelling is sterk in ontwikkeling en speelt in op de grote veranderingen in de zorg waaronder de WMO, de Wlz, ZVW en Jeugdzorg. Dit ontwikkelproces is al een aantal jaren aan de gang en heeft een versnelling gekregen in 2015 (het transitiejaar) met het consequent door vertalen van de visie naar zelforganiserende teams, doorontwikkeling van het specialisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2016 wordt de ingezette koers doorontwikkeld.

Voor De Noorderbrug zijn wij op zoek naar enthousiaste en gedreven kandidaten voor de vacante positie van:

                                                                                                                                       Bestuurssecretaris

Standplaats
Groningen

Functie-inhoud
De Noorderbrug is een ambitieuze en dynamische zorgorganisatie die visie gestuurd werkt, sterk in ontwikkeling is en wil blijven vernieuwen. Er wordt hard gewerkt en veel van elkaar gevraagd. De inbreng van de Bestuurssecretaris doet ertoe. De Bestuurssecretaris heeft nadrukkelijk een verbindende rol op de doorvertaling van de visie in beleid en praktijk en de voortgang hiervan.

De Bestuurssecretaris vervult meer in het algemeen gesproken een sterk inhoudelijke, adviserende en ondersteunende rol naar de bestuurder, het MT en andere onderdelen van de organisatie zoals de CCR, OR en RvT. Is de directe sparringpartner, adviseur en regisseur op strategisch niveau en vervult daarmee een cruciale spilfunctie in de organisatie van De Noorderbrug.

De Bestuurssecretaris heeft een goede antenne voor de belangrijke ontwikkelingen op het brede veld van zorg, behandeling en ondersteuning, beleid(sregels), bekostiging/financiering, aanbestedingen en natuurlijk binnen de eigen organisatie. Signaleert mede en pro actief de relevante kwesties en zet deze in overleg met de bestuurder op de kaart (agenda). De Bestuurssecretaris schrijft zelf of in coproductie met anderen beleidsnotities en regisseert de kwaliteit en tijdige aanlevering van stukken. Stuurt inhoudelijk en qua proces op de voorbereiding van vergaderingen en houdt het oog op het gewenste niveau van besluitvorming. De Bestuurssecretaris draagt zorg voor de afgesproken follow up in tijd en concrete acties.

De Bestuurssecretaris is tevens het aanspreekpunt voor de Klachten commissies, de cliënt- en de medewerker- vertrouwenspersonen. Is daarnaast ook verantwoordelijk voor de meer “gangbare” zaken zoals de regie op en coördinatie van de planning en control cyclus, adequate totstandkoming kaderbrief, het jaarplan, kwartaal-/halfjaarrapportages, jaarrekening en jaarverslag.

De leiding over een aantal organisatie brede projecten én de leiding vanuit zelforganisatie over diverse stafteams kan bij de Bestuurssecretaris worden belegd.

Functie-eisen
Opleiding en ervaring

•           U beschikt over een academisch opleiding en enkele jaren beleids- en/of advieservaring.
•           Enige project- en/of lijnmanagementervaring is vereist.
•           Sterk op het vlak van organisatie en aansturing van beleids- en bedrijfsprocessen.
•           Visie op de actuele ontwikkelingen in de zorg.
•           Ervaring met het concept van zelforganisatie is een pré.

Belangrijke competenties en vaardigheden

•           Persoonlijk leiderschap.
•           Professioneel en kwaliteitsgericht vakmanschap.
•           Verbindend vermogen.
•           Goede balans procesgericht en resultaatgericht denken en werken.
•           Organisatiesensitiviteit en vermogen om vanuit bestuurlijk perspectief te werken.
•           Samenwerkingsgericht.
•           Authenticiteit, zelfvertrouwen.
•           Analytisch, snel schakelen, scherpte.
•           Sterk in organiseren & plannen, uitzetten in processen, houden van overzicht.
•           Reflectief, lef en lerend vermogen.
•           Uitstekende communicatieve vaardigheden.
•           Sociaal sterk; beweegt zich gemakkelijk op alle niveaus binnen en buiten de organisatie.
•           Humor en relativeringsvermogen.

Beloning
U kunt in deze positie écht mede vorm en inhoud geven aan de ambities van De Noorderbrug.

Een prima tweede of derde stap in uw carrière naar een dynamische en veelzijdige regie- en adviespositie bij een succesvolle en ambitieuze zorginstelling. Fulltime functie (36 uur per week). Salaris afhankelijk van kennis en ervaring met een maximum van € 5.026,-- bruto per maand conform FWG 65 CAO Gehandicaptenzorg.

Er wordt gestart met een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een vast dienstverband.

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search van Leeuwendaal en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer 088 00 868 00.

Het uitgebreide functieprofiel kunt u via deze link downloaden: https://www.leeuwendaal.nl/actuele-vacatures/bestuurssecretaris-noorderbrug/

Sollicitatie
U kunt onderaan de vacature op de website van Leeuwendaal https://www.leeuwendaal.nl/actuele-vacatures/bestuurssecretaris-noorderbrug/ uw belangstelling voor deze functie kenbaar maken door uw CV te uploaden en op de pagina die daarna opent uw gegevens na te kijken en uw motivatiebrief te uploaden. Leeuwendaal ontvangt uw reactie graag voor maandag 18 april 2016. De vervolgprocedure bij de Noorderbrug start met eerste ronde gesprekken op maandag 23 mei.

Een assessment, CV-check en referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Print deze pagina