Kijktip: belevingsvideo over de onzichtbare gevolgen van NAH

  • Volg ons:

Dit is het verhaal van Monique Veldstra en haar dochter Sanne. Monique kreeg tot twee keer toe hersenvliesontsteking, met niet-aangeboren hersenletsel als gevolg. Een heftige gebeurtenis die effect heeft op alle domeinen van haar leven: wonen, werken, vrije tijd, relaties en gezin.

In het kort

Door het hersenletsel is het korte termijngeheugen van Monique beschadigd, waardoor ze een groot deel van haar geheugen kwijt is en moeite heeft om zaken te onthouden. Wanneer ze na ziekenhuisopname en revalidatie weer thuis komt valt haar niet mee om het gewone leven weer op te pakken. Ze is vaak moe, vergeetachtig “Soms deed ik wel drie keer op een dag dezelfde was”, en heeft moeite met plannen, organiseren en structureren. Maar niet alleen voor Monique, ook voor haar gezin verandert er veel. En hoewel je aan de buitenkant niet ziet dat Monique hersenletsel heeft, heeft het wel degelijk een grote impact op Monique en haar netwerk.

In het filmpje vertellen Monique en dochter Sanne over de gevolgen van het hersenletsel en de begeleiding en behandeling die Monique heeft gekregen van De Noorderbrug. Op treffende wijze wordt duidelijk wat het belang is van specialistische begeleiding en behandeling bij het stabiliseren en/of vergroten van de zelfredzaamheid en het weer meedoen aan de maatschappij.

In Nederland wonen naar schatting ruim een half miljoen burgers die blijvend klachten en problemen ervaren als gevolg van hersenletsel door een CVA, ongeval, zuurstoftekort of hersenaandoening. Wanneer deze mensen na behandeling in het ziekenhuis of revalidatiecentrum thuis komen, valt het vaak niet mee om het gewone leven weer op te pakken en de aangeleerde vaardigheden te behouden. Cliënten merken dat het leven is veranderd na het hersenletsel en hebben er moeite mee om grip te krijgen op de nieuwe, veranderde situatie.

De Noorderbrug biedt begeleiding en behandeling aan burgers met niet-aangeboren hersenletsel, chronische neurologische aandoeningen en doofheid met complexe problematiek die beter willen leren omgaan met de gevolgen van hun aandoening. Door het aanleren, trainen en onderhouden van nieuwe vaardigheden en gedrag leren burgers om (weer) zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn, regie te voeren in hun eigen omgeving en weer actief mee te doen aan de maatschappij.

De onzichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Print deze pagina