Wie betaalt wat?

  • Volg ons:

Woont u bij De Noorderbrug en heeft u een indicatie ‘Verblijf (met behandeling)’? Dan valt u onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Met deze indicatie heeft u recht op bepaalde zorg en voorzieningen. In het kostenoverzicht leggen we uit wat De Noorderbrug betaalt en wat u zelf betaalt.

In het kort

Wlz Zorgkompas

De Noorderbrug heeft dit kostenoverzicht gemaakt in samenspraak met de Centrale Cliëntenraad op basis van het Wlz Zorgkompas. Dit Zorgkompas is opgesteld door het Zorginstituut dat er op toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet. Het Wlz Kompas kunt u zelf raadplegen op het internet via www.zorginstituutnederland.nl.

In dit kostenoverzicht vindt u standaard afspraken. De Noorderbrug wil u graag maatwerk bieden. U kunt daarom altijd vragen of uw specifieke wensen vervuld kunnen worden. Soms is dit mogelijk, maar kost het meer geld. U betaalt deze extra kosten zelf.

Wettelijk verplichte eigen bijdrage
Vanuit de Wet langdurige zorg betaalt u een wettelijk verplichte eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw gezinssamenstelling en uw indicatie. Deze bijdrage betaalt u niet aan De Noorderbrug, maar aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt van het CAK bericht hierover. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op www.cak.nl.

Vindt u de informatie op deze pagina nuttig?

Optioneel: Licht uw beoordeling toe

Print deze pagina