Wat betekent de Wet Langdurige zorg (Wlz) voor mij?

  • Volg ons:

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Wat regelt de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, moet u een Wlz-indicatie aanvragen.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)

Print deze pagina