Hulp en ondersteuning bij het voorbereiden van het Wmo-gesprek

  • Volg ons:

Tijdens een gesprek met een Wmo-consulent wordt opnieuw bepaald of u begeleiding nodig heeft en hoeveel. Daarbij wordt meer dan nu het geval is gekeken naar wat de mensen uit uw omgeving voor u kunnen doen. Bij dit gesprek komen veel zaken aan de orde. De Noorderbrug bereidt u voor op dit gesprek, aan de hand van het Noorderbrug Wmo-Paspoort, zodat u dit gesprek goed kunt voeren.

U kunt de vragenlijst van het Nederlands Centrum Hersenletsel gebruiken om u voor te bereiden. Door de vragenlijsten in te vullen, wordt duidelijk welke zorgbehoefte u heeft. Na afloop kunt u uw ingevulde vragen in een PDF-bestand opslaan en printen. U krijgt dan een score en een aantal tips.

Download hier het WMO paspoort

Print deze pagina