Veel gestelde vragen over veranderingen in wet- en regelgeving

  • Volg ons:

Wat betekent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor mij?

Met de overgang naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van begeleiding in de thuissituatie en...

Lees meer

Hulp en ondersteuning bij het voorbereiden van het Wmo-gesprek

Tijdens een gesprek met een Wmo-consulent wordt opnieuw bepaald of u begeleiding nodig heeft en hoeveel. Daarbij wordt meer dan nu het geval is gekeken naar...

Lees meer

Wat betekent de Wet Langdurige zorg (Wlz) voor mij?

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige lichamelijke...

Lees meer
Print deze pagina