Wat is ‘Hooi op je vork’?

  • Volg ons:

Het Samenwerkplan is gebaseerd op de methodiek ‘Hooi op je vork’, van oorsprong een methode voor het begeleiden van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel.

‘Hooi op je vork’ bestaat uit twee fasen:

  • ontdekken: Informatie verzamelen door belangrijke gebeurtenissen in het leven van iemand met een beperking in kaart te brengen. Analyseren welke beperkingen en mogelijkheden iemand heeft, in welke ontwikkelingsfase hij zit, wat zijn leefstijl is en hoe hij omgaat met gebeurtenissen en gevoelens. Er wordt een diagnose gesteld
  • ontwikkelen: werken met doelen. De methodiek ‘Hooi op je vork’ bestaat uit verschillende onderdelen en fasen. De volgende gebieden worden hierbij betrokken: uiterlijk, gezondheid, seksualiteit en intimiteit, familie en relaties, werk of dagbesteding of opleiding, vrijetijdsbesteding, financiën en administratie, sociale contacten, woonomgeving en huishouden, toekomstzekerheid, onafhankelijkheid en zingeving. De volgorde waarin de fasen en de onderdelen worden doorlopen verschilt per persoon.

Bij de jaarlijkse evaluatie van ‘Hooi op je vork’ wordt ook de cliënttevredenheid gemeten met behulp van het 'Ben Ik Tevreden (BIT)', dat onderdeel is van het Electronisch Cliënten Dossier (ECD).

Print deze pagina