Wat is een Samenwerkplan?

  • Volg ons:

U krijgt bij De Noorderbrug een eigen contactpersoon. Dit is uw persoonlijke begeleider. Samen met uw contactpersoon maakt u een Samenwerkplan. Hierin maakt u afspraken over de zorg, behandeling of ondersteuning die u van De Noorderbrug krijgt. Het Samenwerkplan wordt opgenomen in uw elektronisch cliëntendossier (ECD). Het Samenwerkplan wordt gemaakt om:

  • afspraken te maken over de zorg- en dienstverlening;
  • deze afspraken uit te voeren;
  • deze afspraken te evalueren (minimaal 1x per jaar);
  • deze afspraken waar nodig bij te stellen.

U en de cliëntcoördinator van De Noorderbrug ondertekenen het Samenwerkplan. Dat geeft aan dat u het beide eens bent met de afspraken. U krijgt zelf een exemplaar van het Samenwerkplan. Als u een wettelijke vertegenwoordiger heeft (voogd, bewindvoerder, curator of mentor), zal deze het Samenwerkplan ook ondertekenen.

Print deze pagina