Hoe garandeert De Noorderbrug een veilige leef-, woon en werkomgeving?

  • Volg ons:

De Noorderbrug streeft naar een veilige leef-, woon- en werkomgeving. Daarom worden regelmatig controles uitgevoerd. Zo controleren medewerkers bijvoorbeeld de speciale aanpassingen in woningen en locaties, hulpmiddelen en machines waarmee gewerkt wordt. Op elke locatie zijn speciaal opgeleide medewerkers aanwezig die weten wat er moet gebeuren als er brand is. Zij krijgen jaarlijks een training in levensreddende handelingen, zoals reanimatie.

Als er iets gevaarlijks gebeurt tijdens de zorgverlening aan u, dan maakt de medewerker van De Noorderbrug hiervan een melding in uw dossier. Deze meldingen worden binnen De Noorderbrug FOBO’s genoemd. FOBO staat voor Fouten, Ongelukken en Bijna Ongelukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een valpartij of aan medicatie die is vergeten. Ook ongewenst gedrag zoals bedreiging, agressie, seksuele intimidatie, vernieling of diefstal wordt door de medewerker gemeld. Samen met u wordt bekeken hoe deze gevaarlijke situaties en risico’s in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hierover worden dan afspraken in het Samenwerkplan gemaakt.

Print deze pagina