Hoe gaat De Noorderbrug om met persoonlijke gegevens?

  • Volg ons:

De Noorderbrug bewaart uw persoonlijke gegevens in uw eigen elektronisch dossier, het  Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Ook het Samenwerkplan wordt hierin bewaard. Het ECD helpt De Noorderbrug u de juiste zorg te verlenen, waarmee voldoen wordt aan de eisen van de wet.

De Noorderbrug gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens nodig hebben om goede zorg te bieden, mogen uw gegevens inzien. In alle andere gevallen moet u eerst toestemming geven. U kunt de informatie in uw dossier altijd inzien. Ook heeft u het recht om te vragen bepaalde gegevens uit uw dossier te verwijderen of te wijzigen. Uw contactpersoon kan u helpen bij het inzien of wijzigen van uw gegevens.

De manier waarop De Noorderbrug omgaat met uw persoonlijke informatie is vastgelegd in een privacyreglement. Dit privacyreglement kunt u opvragen bij uw contactpersoon.

Print deze pagina