Wat kunt u doen als u een klacht heeft over De Noorderbrug?

  • Volg ons:

Bespreek uw klacht het liefst eerst met de medewerker zelf
Het beste is de klacht eerst te bespreken met de medewerker of uw contactpersoon. Vraag of hij/ zij tijd voor u vrijmaakt zodat u rustig kunt praten over uw klacht. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken. Ook kunt u de unitmanager vragen om een gesprek, of de klacht in een brief aan de unitmanager voorleggen.

Het gesprek heeft niet geholpen, wat nu?
U kunt altijd terecht bij de externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen voor cliënten bij De Noorderbrug. Zij hebben een onafhankelijke positie, zijn er om naar de cliënt te luisteren, te adviseren en soms een bemiddelende rol te vervullen. Als u vindt dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden, dan kunt u een brief schrijven aan de Klachtencommissie van De Noorderbrug. De Klachtencommissie werkt volgens een reglement, dat is op te vragen bij de medewerker Klachtencommissie. 

Print deze pagina