Wat doet de Raad van Bestuur met het oordeel van de Klachtencommissie?

  • Volg ons:

De Raad van Bestuur zal het oordeel van de Klachtencommissie doornemen. Daarna bepaalt zij of er maatregelen nodig zijn naar aanleiding van uw klacht en het oordeel. Ook zal zij bepalen hoe die maatregelen er uit moeten zien. De Raad van Bestuur zal u binnen een maand na ontvangst van het oordeel per brief informeren over de eventuele vervolgstappen die zij neemt. 

Print deze pagina