Wat doet de Klachtencommissie met uw klacht?

  • Volg ons:

U krijgt binnen een week een bevestiging van de Klachtencommissie. Hierin staat dat zij uw brief heeft ontvangen. Ook krijgt u uitleg over de verdere gang van zaken.

Soms heeft de commissie meer informatie nodig om uw klacht te beoordelen. Hiervoor zal zij altijd om uw toestemming vragen. Vervolgens zal de Klachtencommissie u en degene tegen wie uw klacht is gericht, om uitleg vragen over de situatie. Dit gebeurt meestal tijdens een ‘hoorzitting’ waarin u uw verhaal kunt doen, maar ook degene tegen wie uw klacht gericht is. Binnen twaalf weken nadat u de klacht heeft ingediend, krijgt u een brief terug van de Klachtencommissie. Hierin staat beschreven of de Klachtencommissie uw klacht terecht vindt. Dit oordeel wordt ook naar de Raad van Bestuur van De Noorderbrug en de betreffende medewerker(s) of leidinggevende gezonden. Soms heeft de Klachtencommissie meer dan twaalf weken nodig voor het vormen van een oordeel. In dat geval wordt u tijdig per brief geïnformeerd.

Print deze pagina