Belangrijk om te weten

  • Volg ons:

Als u de klacht heeft ingediend bij een gerechtelijke instantie dan kan de Klachtencommissie deze niet meer behandelen. Ook is het belangrijk te weten dat de Klachtencommissie geen schadeclaims behandelt.

Print deze pagina