Wat is een (Wlz) indicatie?

  • Volg ons:

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).onderzoekt of daarvoor in aanmerking komt. Een (Wlz) indicatie bevat alle informatie over de zorg waarop u recht heeft.

Print deze pagina