Hoe lang duurt het voordat het CIZ een besluit neemt over mijn (Wlz) indicatie?

  • Volg ons:

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist over uw aanvraag binnen zes weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Als u onmiddellijk zorg nodig heeft, kan het CIZ binnen twee weken een beslissing nemen over uw aanvraag.

Print deze pagina