Veel gestelde vragen over (Wlz) indicaties

  • Volg ons:

Wat is een (Wlz) indicatie?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg...

Lees meer

Welke (Wlz) indicaties zijn er mogelijk bij De Noorderbrug?

- Intramuraal: Functie Verblijf (inclusief begeleiding groep en individuele behandeling) - Extramuraal: Functie Kortdurend Verblijf, Verpleging (VP),...

Lees meer

Hoe lang duurt het voordat het CIZ een besluit neemt over mijn (Wlz) indicatie?

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist over uw aanvraag binnen zes weken nadat u de aanvraag hebt ingediend. Als u onmiddellijk zorg nodig heeft,...

Lees meer

Ik heb een (Wlz) indicatie gekregen. Wat gebeurt er nu?

U heeft van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) een (Wlz) indicatie gekregen. Nadat het CIZ u een indicatie heeft toegewezen, vindt er een intakegesprek plaats...

Lees meer

Wat is de geldigheidsduur van mijn (Wlz) indicatie?

De geldigheidsduur van uw (Wlz) indicatie is onbeperkt. Bij wijzigingen in uw (lichamelijke) beperkingen, in uw woonsituatie of in uw gezinssituatie kunt u...

Lees meer
Print deze pagina