Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

  • Volg ons:

Voor extramurale zorg en begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt u een brief waarin staat hoe hoog uw eigen bijdrage is. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. U betaalt deze eigen bijdrage aan het CAK, niet aan De Noorderbrug. Meer informatie vindt u op de website van het CAK. Met de rekentool van het CAK kunt u een inschatting maken van uw eigen bijdrage.

Print deze pagina