Kan de dienstverlening van De Noorderbrug worden stopgezet?

  • Volg ons:

De dienstverlening van De Noorderbrug kan door u of door De Noorderbrug worden beëindigd. Bijvoorbeeld wanneer:
• De dienstverleningsovereenkomst afloopt;
• U de dienstverleningsovereenkomst opzegt;
• U vertrekt bij De Noorderbrug en naar een andere zorginstelling gaat;
• Uw  (Wlz) indicatie verandert, waardoor het recht op dienstverlening vervalt.
Uw (Wmo) beschikking afloopt, waardoor u geen gebruik meer kunt maken van de ondersteuning.

Als de ondersteuning of zorgverlening eindigt kunt u rekenen op een zorgvuldige afronding. We nodig u uit voor een afrondend gesprek. Hiervan kunt u een verslag krijgen.

Print deze pagina