Hoe krijg ik zorg bij De Noorderbrug?

  • Volg ons:

Voor intramurale zorg, onderzoek en behandeling van De Noorderbrug heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg. Medewerkers van het team Klant en Advies van De Noorderbrug werken nauw samen met het CIZ en ondersteunen u graag bij het aanvragen van een indicatie. Wanneer uw indicatie in orde is helpt een consulent u verder met het vinden van een passende plek voor uw onderzoek, behandeling of zorg.

Voor extramurale zorg en begeleiding heeft u een Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschikking nodig van de gemeente waarin u woont. Vanuit de Wmo zal een afspraak met u worden gemaakt om uw hulpvraag te bespreken. De Wmo medewerker beoordeelt of er voor uw hulpvraag een beschikking aan De Noorderbrug wordt afgegeven. Wanneer uw gemeente een beschikking afgeeft voor De Noorderbrug, wordt er door een medewerker van De Noorderbrug contact met u opgenomen. Vervolgens wordt een intakegesprek gepland. In het intakegesprek maken de specialisten van De Noorderbrug samen met u afspraken over uw begeleidingstraject.

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het team Klant en Advies van De Noorderbrug. Zij is van maandag t/m vrijdag te bereiken via 050 - 597 38 20. Ook kunt u contact met hen opnemen per mail, via klantenadvies@noorderbrug.nl.

Print deze pagina