Veel gestelde vragen over aanmelden

  • Volg ons:

Hoe krijg ik zorg bij De Noorderbrug?

Voor intramurale zorg, onderzoek en behandeling van De Noorderbrug heeft u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg...

Lees meer

Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

Voor extramurale zorg en begeleiding betaalt u een eigen bijdrage. De bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)....

Lees meer

Op welke grondslagen biedt De Noorderbrug ondersteuning?

De Noorderbrug biedt ondersteuning op de volgende grondslagen:   - grondslag lichamelijke handicap; - grondslag zintuiglijke handicap (auditief).  

Lees meer

Kan ik zorg ontvangen van meerdere organisaties?

Uw wensen staan voorop bij De Noorderbrug. Daarop sluit de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk aan. Soms is het nodig om een deel van uw zorg bij een...

Lees meer

Kan de dienstverlening van De Noorderbrug worden stopgezet?

De dienstverlening van De Noorderbrug kan door u of door De Noorderbrug worden beëindigd. Bijvoorbeeld wanneer: • De dienstverleningsovereenkomst afloopt;...

Lees meer
Print deze pagina