Raad van Toezicht

  • Volg ons:

De Noorderburg heeft een Raad van Toezicht, die verantwoordelijk is voor adequaat toezicht op het eindverantwoordelijke bestuur en werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan één lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad wordt benoemd. De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies, namelijk de Auditcommissie, Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

In het kort

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Mevr. A.G. van Kalsbeek
  • Dhr. R. Westerhuis
  • Mevr. S. Weistra
  • Dhr. K.E. Engelse (voorzitter)

De vacature voor een vijfde lid wordt momenteel niet ingevuld, aangezien De Noorderbrug momenteel in een overnametraject zit.

Op de honorering van de Raad van Toezicht is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van Toepassing.

U kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht via info@noorderbrug.nl.

 

Print deze pagina