Raad van Toezicht

  • Volg ons:

De Noorderbrug heeft een Raad van Toezicht, die werkt volgens de principes van de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan één lid wordt benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies, namelijk de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid.

In het kort

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Mevr. A.G. van Kalsbeek
  • Dhr. R. Westerhuis
  • Mevr. S. Weistra
  • Dhr. K.E. Engelse (voorzitter)
Print deze pagina