Locaties

  • Volg ons:

De Noorderbrug biedt behandeling, begeleiding en 24-uurs ondersteuning in zeven provincies: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel en Utrecht. We doen dit thuis, bij activiteiten overdag en buitenshuis, bij werken en meedoen of in een wooncentrum van De Noorderbrug. 

In het kort

Talentencentra

De activiteitencentra van De Noorderbrug noemen we talentencentra. In een talentencentrum werkt u, aan de hand van een op maat gemaakt plan, aan uw eigen doelen. Onze centra zijn speciaal ingericht voor mensen met hersenletsel, doofheid met bijkomende complexe problematiek of een lichamelijke beperking. Bij de inrichting is gebruik gemaakt van rustige en natuurlijke kleuren voor een prikkelarme omgeving. Tegelijkertijd is de ambiance inspirerend en motiverend.

Werkplekken in het bedrijfsleven

Steeds meer bedrijven stellen werkplekken beschikbaar voor cliënten. Het gaat dan niet alleen om bedrijven waar meerdere cliënten in een groep werken, maar ook om individuele werkplekken en werklocaties. Cliënten van De Noorderbrug werken bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven.

Wonen in een wooncentrum

De Noorderbrug heeft ruim 400 plaatsen in een wooncentrum beschikbaar, verdeeld over vier provincies. In de wooncentra van De Noorderbrug beschikken cliënten over een eigen appartement en kunnen zij 24 uur per dag een beroep doen op gespecialiseerde zorg, behandeling en begeleiding. Ook voor cliënten in onze wooncentra is het uitgangspunt dat zij vanuit hun eigen kracht een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven kunnen leiden, met behoud van eigen regie.

  • Drenthe
  • Friesland
  • Groningen
  • Overijssel
Print deze pagina