Trots presenteren wij de eerste nieuwsbrief voor cliënten, verwanten en andere betrokkenen. In deze nieuwsbrief, die we vier keer per jaar willen uitbrengen, houden we u op de hoogte van wat er... Nieuwsbrief Mensenkenners | mei 2016 » Noorderbrug
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Nieuwsbrief Mensenkenners | mei 2016
18 mei 2016
 

Trots presenteren wij de eerste nieuwsbrief voor cliënten, verwanten en andere betrokkenen. In deze nieuwsbrief, die we vier keer per jaar willen uitbrengen, houden we u op de hoogte van wat er speelt binnen De Noorderbrug. Soms zijn dat feitelijke stukken, soms zijn dat verhalen. De precieze vorm zal zich de komende maanden ontwikkelen, samen met u. Dus laat ons weten wat u vindt van deze nieuwsbrief!

De Centrale Cliëntenraad blijft daarnaast een eigen nieuwsbrief uitgeven. En ook blijven we nieuwsbrieven maken over de nieuwbouwprojecten waar we mee bezig zijn.

We hopen dat we met deze nieuwsbrieven tegemoet komen aan de vragen om meer informatie die we de afgelopen tijd ontvangen hebben.

Veel leesplezier!

 
De Noorderbrug Bouwt

De Noorderbrug Bouwt

De bouw van nieuwe woon- en talentencentra in de drie noordelijke provincies staat symbool voor de ambities van De Noorderbrug. Hierbij zijn goed leven, mooi werk en financieel gezond onze belangrijkste drijfveren. Precies een jaar geleden vierde De Noorderbrug de feestelijke opening van het nieuwe woon- en talentencentrum in Groningen. De voorbereidingen voor de bouwprojecten in Leeuwarden in Assen hebben in de tussentijd niet stilgestaan.

Lees meer

Leren en groeien bij De Noorderbrug

De Noorderbrug heeft een heldere missie en visie. We werken aan talentontwikkeling en het ontdekken van mogelijkheden: van wat er wél kan. Deze missie gaat net zo hard op voor cliënten als voor medewerkers. Vanuit een respectvolle dialoog ontmoeten we elkaar en maken we echt contact van mens tot mens. De ander zien in wie hij is en daarin waarderen en erkennen, dat geeft betekenis aan relaties in de samenwerking en in persoonlijke groei. Vanuit die basis dagen we elkaar uit om te leren, om onze mogelijkheden uit te breiden en grenzen te verleggen.

Lees meer

Oriëntatie op online cliëntenportaal

De Noorderbrug heeft de wens om cliënten en verwanten beter te informeren over ontwikkelingen binnen onze organisatie en op de locaties. Ook willen we onderling contact tussen cliënt, verwanten en medewerkers gemakkelijker maken. Tegelijkertijd streeft de Centrale Cliëntenraad (CCR) naar een manier om hun achterban meer te betrekken. Om een antwoord te vinden op deze wensen oriënteren we ons op een online cliëntenportaal.

Lees meer

De Noorderbrug gaat voor duurzaam

De inspanningen van De Noorderbrug op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo is De Noorderbrug aan het begin van 2015 uitgenodigd om als koploper deel te nemen aan de ‘MVO Expeditie Duurzame Zorg Noord’. Door MVO Nederland zijn vooruitstrevende zorgorganisaties, banken en gemeenten, bijeengebracht om gedurende een jaar kennis op te doen en best practices te delen voor een gezonde, duurzame organisatiestrategie.

 
Lees meer

Leren van de ontploffing in Hoogeveen

Op dinsdag 6 oktober 2015 vond een ontploffing met brand tot gevolg plaats in een appartement van het Wooncentrum aan de Pottingastraat in Hoogeveen. Bij de ontploffing raakte de bewoner van één van de acht appartementen zwaargewond. Eind januari overleed hij. De gebeurtenis heeft een enorme impact gehad op alle betrokkenen. De afgelopen periode hebben we veel aandacht besteed aan de terugblik op de ontploffing. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en ons verbeterplan hebben we verdere afspraken gemaakt.

Lees meer
Experimenten: Battle proeftuin

Experimenten: Battle proeftuin

In september 2015 organiseerde De Noorderbrug een spectaculaire Battle. Ruim 130 enthousiaste cliënten, verwanten, medewerkers, leden van de Raad van Toezicht van De Noorderbrug en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen gingen de uitdaging aan om samen de strategie van De Noorderbrug te bepalen. De Battle bestond uit een inhoudelijk en creatief ‘gevecht’ om met elkaar de beste bewegingen voor de toekomst te kiezen vanuit de visie van De Noorderbrug. Daarbij werd nagedacht over de vragen: wat voegt waarde toe aan de kwaliteit van leven van cliënten, wat maakt het werk voor medewerkers aantrekkelijk, hoe blijven we financieel gezond? Inmiddels is een aantal experimenten van de Battle uitgevoerd. Benieuwd welke?

Lees meer

Een steuntje in de rug: Helpernoord

Helpernoord is een steunfonds voor cliënten bij De Noorderbrug. Met de specialistische begeleiding en behandeling van De Noorderbrug werken cliënten en hun netwerk aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Helpernoord wil daar aan bijdragen door cliënten financieel te ondersteunen. Zo kunnen cliënten onder bepaalde voorwaarden een steuntje in de rug krijgen van Helpernoord.

Lees meer
Meedoen: De Noorderbrug Roll-on-Route

Meedoen: De Noorderbrug Roll-on-Route

In samenwerking met de Drentse Fiets4Daagse organiseert De Noorderbrug van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juli voor de tiende keer de ‘Roll-On-Route’. Een speciale route (20 tot 25 kilometer per dag) voor mensen met een rolstoel, scootmobiel, driewieler, tandem, duofiets of wheely. Ook is er een mogelijkheid om de route van 40 km te fietsen (helaas niet voor scootmobiels).

Lees meer
 
Volgende nieuwsbrief
 

In de volgende nieuwsbrief, die verschijnt in juli, besteden we onder meer aandacht aan het minisymposium 'Geluk en genieten' over Beelden van Kwaliteit, onze pilots voeding en de Dag(en) van de medezeggenschap in alle provincies.

 
 
Volg De Noorderbrug op social media
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meldt u dan af.
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen