Zoals beloofd brengen we aan het begin van de vakantie de tweede nieuwsbrief voor verwanten en cliĆ«nten bij De Noorderbrug uit. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar mensen die zich hiervoor... Nieuwsbrief Mensenkenners | juli 2016 » Noorderbrug
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Nieuwsbrief Mensenkenners | juli 2016
28 juli 2016
 

Zoals beloofd brengen we aan het begin van de vakantie de tweede nieuwsbrief voor verwanten en cliënten bij De Noorderbrug uit. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar mensen die zich hiervoor aanmelden via www.noorderbrug.nl/nieuwsbrief.

Er gebeurt veel binnen De Noorderbrug en het is een uitdaging om te kiezen wat we in de nieuwsbrief zetten. Daarom doen we nu een proef met linkjes. Wie veel wil weten kan doorlezen via de 'Lees meer' functie.

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar info@noorderbrug.nl.

Veel leesplezier toegewenst en een fijne zomer!

 
 
Nieuwsbrief Mensenkenners | juli 2016
Het geluid van verwanten

Het geluid van verwanten

Zoals veel familieleden en cliënten misschien al weten, bestaat er sinds enige tijd een ‘Denktank Verwanten’. Deze denktank is een initiatiefgroep die uit zes verwanten bestaat. Om deze groep zo goed mogelijk te laten werken, is het van belang dat er contact is met zoveel mogelijk partners, ouders, broers of zussen van cliënten. Een vertegenwoordiging van verwanten werkt alleen als die ook werkelijk vanuit de grote groep familieleden wordt gesteund en van ideeën wordt voorzien.

 
LEES MEER
Dag(en) van de medezeggenschap

Dag(en) van de medezeggenschap

Medezeggenschap wordt serieus genomen bij De Noorderbrug. Niet alleen omdat we een wet hebben, de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Maar vooral vanuit onze overtuigingen en visie, waarin eigen regie en kracht van cliënten en medewerkers centraal staan. De jaarlijks terugkerende ‘Dag van de medezeggenschap’ in juni is dan ook een belangrijke dag om met elkaar hierbij stil te staan.

 
LEES MEER
Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Gelijk aan het verhogen van de vitaliteit en gezondheid van cliënten is er binnen De Noorderbrug ook aandacht voor de ontwikkeling naar een gezonde leefstijl van medewerkers. We maken hierbij gebruik van de visie van Machteld Hüber op ‘positieve gezondheid’. Als medewerkers zichzelf bewust zijn van hun vitaliteit, zijn zij nóg beter in staat om hierover in gesprek te gaan met cliënten en hen uit te leggen wat de mogelijkheden zijn van deze zienswijze voor de kwaliteit van leven.

 
LEES MEER
Kunstroute 'Uit het hart'

Kunstroute 'Uit het hart'

In de Makro in Groningen is een unieke kunstroute langs schilderijen te beleven die gemaakt zijn door mensen met hersenletsel. Een unieke samenwerking tussen de Makro, De Noorderbrug en stichting Marline Fritzius. Cliënten van De Noorderbrug ontroeren met prachtige zelfgemaakte schilderijen.

 
LEES MEER
Geluk en genieten

Geluk en genieten

Op 17 mei organiseerde De Noorderbrug het mini symposium 'Geluk en genieten'. Zo’n zestig deelnemers, onder wie cliënten, medewerkers maar ook relaties van zorgkantoren en deelnemers van voorgaande kwaliteitspanels, gingen met elkaar in gesprek. De hoofdvraag van deze middag ging over hoe we met elkaar en met behulp van de methode Beelden van Kwaliteit anders denken over kwaliteit in de zorg. Wat betekent dat voor professionals, voor de teamsamenwerking, voor de manier van organiseren? Hoe kunnen cliënten echt een stem krijgen die daadwerkelijk gehoord wordt en waar we van leren?

 
LEES MEER
De Smaakmakers

De Smaakmakers

‘De Smaakmakers’ is de titel van het project dat bij de wooncentra in Bedum, Groningen en het Wooncentrum voor Doven Groningen als pilot op maandag 4 juli van start is gegaan. Het project gaat over (h)eerlijk, gezond en gezellig eten.

 
LEES MEER
Zorginkoop Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorginkoop Wet langdurige zorg (Wlz)

Gedurende de zomermaanden zijn we druk bezig met de zorginkoop bij onze vier zorgkantoren. Het gaat om onze wooncentra. We maken afspraken over de kwaliteit van zorg en over het financiële kader. In dit plaatje zie je het hele proces beschreven. Nieuw is dat we proberen waar mogelijk vertegenwoordigers van de Cliëntenraden mee te nemen naar de inkoopgesprekken. We vinden het belangrijk dat cliënten hun stem laten horen en de mensen van het zorgkantoor weten wat cliënten bezighoudt. De plannen die De Noorderbrug indient zijn hetzelfde als vorig jaar, omdat we met de meeste zorgkantoren een tweejarige afspraak hebben.

Lees meer

Ontwikkelingen in de organisatie

Veel zorgorganisaties hebben te maken een stijgend ziekteverzuim. Het ziekteverzuim in de zorg is hoger dan het gemiddelde verzuim in Nederland. Ook De Noorderbrug heeft hier mee te maken. Dit is vervelend voor de zieke medewerker, maar óók voor cliënten die bijvoorbeeld steeds andere gezichten zien. De aanpak van verzuim krijgt veel aandacht binnen De Noorderbrug en is vooral gericht op het voorkomen van verzuim. Ook is er veel aandacht besteed aan sollicitatieprocedures voor allerlei functies, zoals de aanstelling van nieuwe RVE managers. Meer weten over de sollicitatieprocedures, het (nieuwe) Managementteam en het vervolg op de strategiesessies voor het meerjarenbeleid van De Noorderbrug?

 
LEES MEER
 
Volg De Noorderbrug op social media
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meldt u dan af.
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen