Openingscolumn: de kers op de taart

  • Volg ons:

Na de zomerperiode vind ik het altijd lastig om de draad van het werk weer op te pakken. Ik heb de zon nog in mijn hoofd en blik terug op een heerlijke vakantie.

In het kort

Ik heb elk jaar weer het gevoel dat het kalenderjaar niet begint op 1 januari,  maar op 1 september. Het lijkt wel of september de maand is waarin mensen beslissingen maken die belangrijk zijn voor hun toekomst: mensen om mij heen gaan verhuizen, besluiten nu toch echt die cursus of opleiding te gaan volgen of gaan samenwonen.

Ook voor De Noorderbrug gaan er dingen veranderen. We zijn druk in gesprek met gemeenten om invulling te geven aan de overgang naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het komend kalenderjaar zal uitwijzen hoe dat vorm gaat krijgen. Elke gemeente geeft hier op haar eigen manier invulling aan.

Feit blijft dat cliënten u als vrijwilliger hard nodig hebben, zeker in een toekomst waarbij het netwerk van de cliënt een steeds belangrijkere rol krijgt. Jullie zijn voor cliënten de denkbeeldige kers op de taart!

Desiree van der Linden,
Adviseur Vrijwillige Inzet

Print deze pagina