Zorgmonitor voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking

  • Volg ons:

17.09.2015

Kent u De Zorgmonitor van de Oogvereniging en het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (taalontwikkelingsstoornissen) al? Deze online tool is onlangs landelijk geïntroduceerd en is er om toe te zien op de kwaliteit van zorg en maatwerk voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

In het kort

In 2015 is er veel veranderd in de zorg en dat brengt diverse vragen met zich mee. Want wat betekenen die veranderingen voor u? En wat zijn uw ervaringen hiermee? Op de website www.oogopzorg.nu kan iedereen met een auditieve en/of communicatieve beperking zijn ervaringen met de zorg delen. Dat kan in geschreven Nederlands, maar ook in Nederlandse Gebarentaal. Daarnaast geeft de website informatie over de veranderingen in de zorg, welke wordt ondersteund door gebarentaalvideo’s.

Wat gebeurt er met alle ervaringen

Oog op Zorg verzamelt alle ervaringen met het nieuwe zorgstelsel. Die signalen worden doorgegeven aan de overheid, zorgverzekeraars de zorgaanbieders. Oog op Zorg heeft contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS. Op deze manier bewaakt Oog op Zorg de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg- en dienstverlening in het nieuwe zorgstelsel voor doven, slechthorenden en mensen met TOS.

Print deze pagina