Wooncentrum De Noorderbrug viert het hoogste punt

  • Volg ons:

19.05.2014

Vanaf december 2014 krijgt de wijk Corpus den Hoorn in Groningen er 100 nieuwe bewoners bij. Aan de Laan Corpus den Hoorn op de kruising met de Sportlaan wordt het bestaande kantoorgebouw van twee lagen uitgebreid met vijf verdiepingen. Op 15 mei bereikt het wooncentrum het hoogste punt en dat is aanleiding voor een klein feestje. Wethouder Roeland van der Schaaf zal samen met cliënten en de bestuurder van De Noorderbrug, Marianne van der Harten, een symbolische handeling verrichten om het bereiken van het hoogste punt te vieren.

In het kort

Het nieuwe wooncentrum sluit aan op de wens van cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel, een lichamelijke beperking of chronische ziekte om zelfstandig te wonen met gespecialiseerde zorg. Niet meer zeer kleinschalig, maar juist met veel lotgenoten en veel ontmoetingsmogelijkheden in het gebouw en in de wijk. Elk appartement beschikt over een woonkamer, een slaapkamer, een berging en een ruime, aangepaste badkamer. Daarnaast zijn er ruimten voor ontmoeting, dagactiviteiten, behandeling en training, ateliers, werkplaatsen en een ruimte voor het personeel. De eerste verdieping wordt ingericht voor mensen met de ziekte van Huntington. Zorgkantoor Menzis heeft De Noorderbrug erkend als specialist op dit gebied.

De bouw van dit bijzondere nieuwbouwproject is in handen van Paas VastgoedontwikkelingZwanenburg Projecten BV, aannemer Van Wijnen en architectenbureau Oving.

Wonen met zorg, midden in de maatschappij
In de missie en visie van De Noorderbrug staat het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten centraal. Eigen regie, eigen kracht en het beste uit jezelf halen in contact met de ander. Vanuit deze visie is de betrokkenheid van cliënten en hun familie bij de besluitvorming over de nieuwbouw en de verdere invulling van de plannen volstrekt vanzelfsprekend.

Bij het besluit om dit nieuwe wooncentrum op deze plek en op deze schaal te bouwen is het advies van cliënten en hun familie doorslaggevend geweest. Zij willen meer mogelijkheden hebben om op een gemakkelijke manier lotgenoten te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Cliënten en hun familie zijn intensief betrokken bij het woon- en zorgconcept en geven in verschillende werkgroepen advies over het interieur en de inrichting.

De nieuwe buurtbewoners
De appartementen zijn bestemd voor cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel, een chronische ziekte of een lichamelijke beperking, die volop in het leven staan en actief meedoen in de maatschappij. Omdat cliënten actief willen meedoen in hun nieuwe woonomgeving, zal met organisaties in de wijk bekeken worden wat men voor elkaar kan betekenen.

Print deze pagina