Voorbereiding Hersenletselcentrum in Groningen en Drenthe

  • Volg ons:

08.05.2014

Begin 2014 is De Noorderbrug samen met UMCG Centrum voor Revalidatie, MEE Groningen en Drenthe, Interzorg, Lentis en de gezamenlijke patiëntenverenigingen, vertegenwoordigd door de CVA-vereniging een onderzoek gestart naar de kansen en mogelijkheden voor intensieve samenwerking in Groningen en Drenthe door de opzet van een Hersenletselcentrum. De gemeente Groningen en zorgverzekeraar Menzis staan positief tegenover dit initiatief.

In het kort

Het Hersenletselcentrum past binnen het landelijke voucherproject waarbij de patiëntenorganisaties Cerebraal, de CVA-vereniging, de Nederlandse Meningitis Stichting en de Stichting Hersenletsel Ondersteuning Nederland (SHON) drie jaar samenwerken met de hersenletselteams en geïnteresseerde aanbieders van zorg en welzijn. Zij hebben bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidie aangevraagd en gekregen voor het project ‘Hersenletselcentra, een brug tussen zorg en welzijn'.Het Hersenletselcentrum slaat een brug tussen zorg en welzijn met als doel de kwaliteit van zorg te bevorderen voor mensen met hersenletsel. Zo kan de afhankelijkheid van professionele begeleiding verminderen en staat de cliënt, zoveel als mogelijk, in zijn eigen kracht. Een Hersenletselcentrum gaat niet zo zeer over een stenen gebouw, maar over goede samenwerking zodat een cliënt met hersenletsel of zijn familie niet meer de weg kwijtraakt in de doolhof van hulp en zorg.Dit uitgangspunt sluit aan bij visie en de kernwaarden van De Noorderbrug, die daarom een grote pleitbezorger is van deze samenwerking. Rond de zomer verwachten de samenwerkende organisaties dat het verkennend onderzoek is afgerond en dat verdere stappen gemaakt kunnen worden.Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de organisaties gaan samenwerken. Het is de bedoeling dat iedereen met een vraag over hersenletsel kan aankloppen bij een informatiepunt. Dat is een loket of een website waar alle informatie te vinden is en waar mensen met hersenletsel en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Mensen met hersenletsel en hun naasten nemen zelf de regie en kunnen leren van anderen die in eenzelfde situatie verkeren. De professionals van het centrum kunnen cliënten (blijven) volgen zodat hulpvragen vroegtijdig gesignaleerd worden.

Print deze pagina