Vervolg situatie Wooncentrum Hoogeveen

  • Volg ons:

08.10.2015

Op dinsdagochtend 6 oktober heeft een ontploffing met een brand als gevolg plaatsgevonden in een wooncentrum van De Noorderbrug aan de Pottingastraat in Hoogeveen. In het wooncentrum zijn 8 appartementen gesitueerd. Deze worden bewoond door cliënten van De Noorderbrug, specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een chronisch-neurologische aandoening of doven met complexe problematiek. Eén cliënt is met brandwonden overgebracht naar het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis te Groningen. Lees hier het laatste nieuws.

In het kort

Update vrijdag 9 oktober, 10:14 uur

Donderdag 8 oktober aan het eind van de middag zijn cliënten, verwanten, medewerkers en omwonenden van wooncentrum Pottingastraat geïnformeerd over de uitslag van het forensisch onderzoek. Geconcludeerd is dat de bewoner van het appartement de explosie zelf veroorzaakt heeft. Hij is hierbij zwaar gewond geraakt en is (nog) niet aanspreekbaar.

Onze aandacht gaat uit naar het slachtoffer, de bewoners, hun familieleden, omwonenden en betrokken medewerkers. Zoals gebruikelijk in dit soort situaties wordt er in gezamenlijkheid met de betrokken instanties onafhankelijk onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. In verband met het recht op privacy van het slachtoffer kunnen wij hierover verder geen uitspraken doen.

Update donderdag 8 oktober, 15:29 uur

Woensdagavond 7 oktober is er in het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen een bijeenkomst geweest voor bewoners en verwanten, waarin Marianne van der Harten, Raad van Bestuur De Noorderbrug, en RVE-manager Drenthe Mirjam Stegge met de bewoners en hun familie hebben gesproken over de gebeurtenissen van maandag. De grote opkomst toonde aan dat er onder de aanwezigen behoefte was om hier met elkaar over door te spreken.

Samen met de alle betrokkenen is stil gestaan bij alles wat er gebeurd is, hoe iedereen dat beleefd heeft, de emoties die daarbij komen kijken en de vragen die er waren. Die vragen waren uiteenlopend, van ‘hoe zit het nu met de verzekering?’ tot ‘hoe lang blijven we hier?’ en ‘wat gebeurt er nu met het wooncentrum?’. Vanmiddag is er een bijeenkomst met het team van Wooncentrum Hoogeveen waarbij aandacht is voor de emoties van medewerkers en hoe zij de situatie hebben beleefd.

Persoonlijke spulletjes
Mooi nieuws is dat medewerkers onder professionele begeleiding het pand aan de Pottingastraat in zijn geweest om een aantal dierbare en kostbare spullen van cliënten op te halen. Ook hebben zij daarbij een aantal belangrijke spullen van medewerkers weten te redden. Het beschadigde wooncentrum wordt permanent bewaakt en heel waarschijnlijk kunnen er in de loop van deze dagen nog meer spullen gered worden. Dat doet de betrokkenen, die het liefst zo snel mogelijk weer willen terugkeren in hun dagelijks ritme, heel goed.

Warm gebaar
Medewerkers en cliënten werden gister verrast door een warm gebaar van een verwant van een van de bewoners die een serie tandenborstels, tandpasta en shampoo kwam afleveren. Iemand anders had gezorgd dat er grote aantallen tweedehands kleding beschikbaar waren in allerlei maten. ‘Mooi spul hoor’ zegt een van de bewoners daarover. Ondanks de schrik die de gebeurtenis de afgelopen dagen met zich mee heeft gebracht, wordt er ook genoten van de kleine dingen. Zo kreeg een cliënt die graag lippenstift gebruikt er een van de begeleiders, compleet met een klein spiegeltje. Dat zijn de dingen waaruit échte, oprechte aandacht spreekt. Een stralend gezicht als dank zegt in zo’n situatie al genoeg.

Ook de betrokkenheid van buurtbewoners wordt erg gewaardeerd. Mirjam Stegge: “De buurt heeft zich ontzettend betrokken getoond de afgelopen paar dagen. Direct na de explosie en brand hebben buurtbewoners de Maranathakerk opengesteld om betrokkenen op te vangen en hen te voorzien van koffie en thee. Tijdens de buurtbijeenkomst van maandagavond is afgesproken dat we binnenkort ook een informatiebijeenkomst organiseren om buurtbewoners meer te vertellen over wat niet-aangeboren hersenletsel is. “

Update woensdag 7 oktober, 10:32 uur

Naar aanleiding van de explosie en brand die gisterochtend heeft plaatsgevonden in Wooncentrum Hoogeveen van De Noorderbrug is er gisteravond een inloopbijeenkomst gehouden voor buurtbewoners. Zo’n 50 belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af, waar burgemeester Karel Loohuis en RVE-manager Mirjam Stegge van De Noorderbrug de omwonenden en overige belangstellenden bijpraatten. Daarbij werd ook een speciaal dankwoord uitgesproken voor de buurtbewoners, vanwege hun betrokkenheid. Er was veel ruimte voor individuele contacten en het uitwisselen van verhalen. Zowel de burgemeester als buurtbewoners spraken hun complimenten uit voor de manier waarop alle betrokkenen gister gehandeld hebben.

Bijeenkomst bewoners en verwanten
 Verwanten zijn gister allen persoonlijk geïnformeerd over de situatie. Vanavond wordt er voor verwanten en bewoners van Wooncentrum Hoogeveen van De Noorderbrug een besloten bijeenkomst gehouden. Ook met de bewoners, bij wie de schrik er goed in zat, is gisteravond doorgepraat over de situatie. Dit werd door hen erg gewaardeerd, het was fijn om  te merken dat er zo met elkaar werd meegeleefd.

Update dinsdag 6 oktober, 16:57 uur

De schade aan het pand en aan omliggende woningen is groot. In het wooncentrum zijn 8 appartementen gesitueerd. Deze worden bewoond door cliënten van De Noorderbrug, specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een chronisch-neurologische aandoening of doven met complexe problematiek. Eén cliënt is overgebracht naar het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis te Groningen. De cliënt heeft zware brandwonden opgelopen en wordt momenteel in slaap gehouden. De familie is geïnformeerd en betrokken.

De gemeenschappelijke hulpdiensten waren snel ter plaatse om de calamiteit te beheersen. De evacuatie van cliënten door medewerkers is heel goed verlopen. Mede omdat er een aantal cliënten in grote rolstoelen wonen is dit buitengewoon knap van medewerkers. Er kon snel opvang worden verkregen in een kerk aan de overkant van de straat. Het is hartverwarmend hoe de buurt klaar staat om mee te helpen. Op dit moment trillen bewoners en medewerkers, maar ook buurtbewoners, nog steeds na van de explosie. Zij zijn allen enorm geschrokken. Er was iemand van slachtofferhulp ter plaatse voor de eerste opvang. Ook is er aandacht voor de eerste benodigdheden, zoals medicatie voor cliënten.

Het pand is niet veilig en er wordt gekeken of een deel van het pand gesloopt kan worden, zodat men naar binnen kan en onderzoek kan doen naar de explosie. In omliggende woningen is veel glasschade en ook is van één woning het dak beschadigd. Door de schade kunnen bewoners niet terug in hun woning. Het is zeer bemoedigend dat veel zorgaanbieders uit de regio zich gemeld hebben om een plek voor cliënten aan te bieden. Cliënten van De Noorderbrug worden overgebracht naar het Jannes van der Sleedehuis in Hoogeveen. Belangrijk voor hen is dat zij bij elkaar konden blijven.

Vanavond vindt er voor buurtbewoners van 19.30 tot 21.00 uur een besloten inloopbijeenkomst plaats in de kerk tegenover het wooncentrum van De Noorderbrug (Maranathakerk, Lodderstraat 18). De burgemeester van de gemeente Hoogeveen en Slachtofferhulp zijn hierbij aanwezig.

Ontploffing en brand bij Wooncentrum Hoogeveen De Noorderbrug

Vanmorgen heeft een ontploffing met een brand als gevolg plaatsgevonden in het Wooncentrum Hoogeveen van De Noorderbrug aan de Pottingastraat. Eén cliënt is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. De andere medewerkers en cliënten zijn in veiligheid gebracht.

De gemeenschappelijke hulpdiensten zijn ter plaatse om de calamiteit te beheersen. Er is inmiddels het sein ‘brand meester’ gegeven. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de berichtgeving van de Veiligheidsregio Drenthe, via www.vrd.nl en via het Twitteraccount van de VRD.

Op dit moment richt De Noorderbrug zich allereerst op de veiligheid van - en zorg aan de cliënten die aan de Pottingastraat wonen en de medewerkers die hier werkzaam zijn. Bezorgde familieleden kunnen contact opnemen met het team Klant en Advies van De Noorderbrug, via 050 597 38 20.  Zodra er meer informatie beschikbaar is wordt deze zo snel mogelijk beschikbaar gesteld via onze website.

Print deze pagina