Vandaag kom ik thuis

  • Volg ons:

17.02.2015

De Noorderbrug kiest er voor om het wonen de komende jaren te concentreren op aansprekende plekken, in een paar steden van de drie noordelijke provincies. Het aantal wooncentra wordt afgebouwd. Dit gebeurt in nauw overleg met cliënten, hun families en medewerkers. Uitgangspunt is dat mensen vanuit hun eigen kracht een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Met behoud van eigen regie. Dat lukt beter in een groter gebouw, midden in de samenleving, met ontmoetingsmogelijkheden in het gebouw en in de wijk. Ook de veiligheid en kwaliteit van complexere zorg kan in zo’n omgeving adequater geboden worden.

In het kort

Het Wooncentrum Groningen is, na een bijzonder korte bouwtijd van één jaar, in december opgeleverd. Aan de Laan Corpus den Hoorn is een kantoorgebouw dat tien jaar lang leegstond uitgebreid met vijf verdiepingen. Boven op het voormalige kantoorgebouw is een aansprekende woontoren geplaatst, die een prachtige blikvanger vormt. Cliënten, familieleden en medewerkers dachten mee in de ontwikkeling van het Programma van Eisen en Wensen, de inrichting van het gebouw, maar ook de inrichting van de zorgprocessen. Het resultaat is verbluffend. Terwijl de bewoners al in hun appartement wonen, wordt er nog een aantal zaken afgebouwd. Een van die zaken is het centrum voor talentontwikkeling en ontmoeting.

Eind mei viert het wooncentrum haar officiële opening in combinatie met het 45-jarig bestaan van De Noorderbrug. Behalve in Groningen bouwt De Noorderbrug ook nieuwe wooncentra in Leeuwarden en in Assen. In Leeuwarden is het Plan van Eisen en Wensen in samenspraak met cliënten, verwanten en medewerkers afgerond en worden schetsontwerpen voorbereid. Assen start begin 2015 met de voorbereidingen. Naar verwachting zal Leeuwarden in 2016 gereed zijn en Assen eind 2017.

Vandaag kom ik thuis

In de eerste week van december is Wooncentrum Groningen in gebruik genomen. 100 Cliënten verhuisden vanaf verschillende locaties van De Noorderbrug naar hun nieuwe appartement. In het filmpje ‘Vandaag kom ik thuis’ vertellen cliënten Hester en Albert hoe zij de verhuizing van begin tot eind beleven. Bekijk hier hun verhaal.

Print deze pagina