Tweede Kamer stemt in met VN-Verdrag

  • Volg ons:

22.01.2016

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het VN-verdrag. Men heeft, na de bekrachtiging van het verdrag in de Verenigde Naties in 2006, er tien jaar over gedaan om zover te komen. Als de Eerste Kamer ook instemt met het verdrag wordt Nederland eindelijk toegankelijker en inclusiever voor mensen met een beperking.

In het kort

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid van de Kamer in met het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Dit is een belangrijke stap op weg naar echte veranderingen voor een toegankelijker en inclusiever Nederland.

Amendementen
In aanloop naar de stemmingen over het VN-verdrag dienden Tweede Kamerleden verschillende amendementen in. Ook werden er diverse moties door hen ingebracht. Hier is nu duidelijkheid over gekomen.
Zo pleitten Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) in een amendement voor een totale verandering in het denken: aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken zijn geen extra service, maar moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Dit amendement en het subamendement van Kees van der Staaij (SGP) en Mona Keijzer (CDA) zijn uiteindelijk na veel discussie aangenomen. Hiermee wordt toegankelijkheid in Nederland de norm!

Hoe werken aan uitvoering
Kees van der Staaij (SGP) en Vera Bergkamp (D66) wilden met hun amendement bereiken dat gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo ook beschrijven hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. De Alliantie is zeer verheugd dat ook dit amendement is aangenomen.
Ook is een belangrijke motie aangenomen die regelt dat het reeds bestaande Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag wordt uitgewerkt. In het uitgebreide Plan van Aanpak komen concrete doelen en tijdspaden te staan. Ook wordt er een stappenplan in opgenomen.

 Bron: Tweede Kamer

Print deze pagina