Terugblik Familiedag NAH

  • Volg ons:

05.07.2017

Op zaterdag 10 juni jl. organiseerde patiëntenvereniging Hersenletsel.nl regio Groningen en Drenthe in samenwerking met De Noorderbrug voor de 9e keer de NAH Familiedag. De Familiedag is er voor mensen met NAH, hun partners, kinderen en families.

In het kort

Tijdens de NAH Familiedag kunnen getroffenen gedachten en ervaringen uitwisselen met lotgenoten.  Ook is de Familiedag bedoeld om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten. Mantelzorgers kunnen ervaringen met elkaar uitwisselen en kennis en informatie inwinnen van deskundigen op dit gebied. Het vinden van de juiste professionele hulp en steun bij de dagelijkse hulpvragen kan door het onderlinge contact gemakkelijker worden.

Arnold J. Woldhuis, bezoeker van de familiedag, blikt in een blog terug op deze dag.

"De dag startte goed met prachtig weer. We werden welkom geheten door de oud-voorzitter van de patiëntenvereniging Hilly Nijenhuis die opmerkte dat voor wat betreft het weer “de goden ons goed gezind waren”. Gerard Beukema, lid van de patiëntenvereniging, introduceerde de dagvoorzitter Marianne van der Harten, Raad van Bestuur De Noorderbrug, die de onderdelen van die dag aan elkaar smeedde.

Voor mij persoonlijk was het een vreemd gevoel: familiedag in je eentje. Het thema : “In balans met een nieuw perspectief” was dan ook privé zeer toepasselijk. Maar de hartelijkheid van de aanwezige bekenden gaf een warm gevoel. Dat warme gevoel werd heel letterlijk door de warming up van Iris Eilering, fysiek behandelaar Hersenz, waarmee het programma startte. Wiebe Kremer was de dagfotograaf en ik begreep toen waarom!

Er volgde een lezing door Ina Berg, neuropsycholoog. Het was een interessante lezing, waar vooral de cognitieve, emotionele, persoons- en gedragsveranderingen ruime aandacht kregen. De lange lijst van gevolgen van NAH is confronterend, maar wel heel erg waar. Gelukkig hoeft niemand alle mogelijke gevolgen aan te strepen! Dat is het positieve van die droeve lijst.

Ook positief was het interview met drie leden op het podium.

• Maria Hegeman: haar drive: de kinderen - en: “Langzaam praten? Dan moeten ze maar even wachten”- Ik ben over mezelf gaan nadenken, leef veel bewuster en ben gelukkiger.

• Jennette Mooibroek: Hoe accepteer je je handicap Haar kiezen: Er voor gaan of “weggaan”- Ze ging ervoor.

• Peter Dijkema: Acceptatie, er is een leven voor en na. Peter heeft geaccepteerd wie hij is en “komt het geluk tegen in plaats van het na te jagen”

Alle drie: We zijn intenser gaan leven.

Bewonderenswaardig, die veerkracht. Vallen en toch weer opstaan. Hun positiviteit straalde van het podium af en was ontroerend, OOK weer nu ik dit opschrijf. Een geweldig compliment voor hun instelling is ook nu nog op zijn plaats!

Acceptatie: Dat was/is ook het sleutelwoord in de aangehaalde stelling van de psychotherapeuten Risdon, Ecclestone Crombez en Mc Cracken;

Hier kort de hoofdpunten, vooral aangehaald voor de niet- aanwezigen die dag:

1 Niet langer genezing verwachten.
2 Je richten op andere zaken dan je beperkingen.
3 Acceptatie niet zien als een vorm van zwakte of het einde van een zinvol leven.

Na deze geestelijke oppepper was de inwendige mens aan de beurt, in de vorm van een geslaagde
lunch, met volop broodjes, soep, fruit, et cetera.

Na de middagpauze waren er workshops: Tips en trucs, Grip op je energie, Tai Chi, Muziektherapie en Creatief, waarvan iedereen er twee kon bijwonen. De tijd vloog om! Na afloop daarvan werden ook de opgedane ervaringen en gemaakte maskers druk besproken onder het genot van een drankje.

De dag werd besloten met een woord van dank en uitreiking van bloemen aan de velen die verantwoordelijk waren voor het slagen van deze dag, waarbij ook de mensen van de Voorhof en de EHBO- medewerkers niet werden vergeten.

Er zijn gemakkelijk twee A- viertjes vol te schrijven over deze dag, maar ik heb me ingehouden, wat moeilijker was. Maar dat het een geslaagde dag was is wel uit het vorenstaande op te maken. Een verkapte oproep voor volgend jaar mag een ieder er wel in lezen!

Namens alle aanwezigen dank voor deze dag!"

Print deze pagina