Symposium NA(H)-zorg: samen werken aan participatie

  • Volg ons:

27.08.2014

Revalidatie Friesland en De Noorderbrug organiseren op woensdag 26 november 2014 het symposium ‘NA(H)-zorg, samen werken aan participatie’ voor professionals in Beetsterzwaag.

In het kort

​Waarom 'NA(H)-zorg'?
Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) passen niet binnen één bepaalde zorgsector. Het is voor patiënten met hersenletsel soms moeilijk om de juiste zorg te vinden. Nauwe samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en afstemming over NA(H)-zorg is voor deze groep patiënten van groot belang. Door passende hulp op het juiste moment te bieden willen we problemen zoveel mogelijk voorkomen in de acute én chronische fase.

Wat kunt u verwachten? 
Een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van adequate NA(H)-zorg is het optimaal benutten van samenwerkingsverbanden. Tijdens het symposium krijgt u, onder andere via workshops, handvatten aangereikt om via samenwerking en verwijzing, NAH-patiënten toe te leiden naar thuissituatie, werk, sport en/of vrijetijdsbesteding. U ontmoet eveneens veel collega’s met wie u samenwerkt aan participatie. Ná het symposium heeft u meer inzicht in het effectief samenwerken en verwijzen van NAH-patiënten.

Voor wie? 
NA(H)-zorg is een symposium voor huisartsen, praktijkondersteuners en transmuraal verpleegkundig consulenten CVA/NAH, eerstelijns fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en gemeenten over samenwerken, verwijzen en nazorg bij NAH in Drenthe, Friesland en Groningen. Accreditatie is aangevraagd voor fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden.

Praktische informatie 
Het betreft een middagsymposium vanaf 13.00 uur bij Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3, Beetsterzwaag. Deelnamekosten € 100,-. Dit is inclusief een syllabus, een lunchbuffet bij binnenkomst en koffie/thee.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor het symposium of heeft u vragen?
Neem contact op via info@revalidatiefriesland.nl onder vermelding van 'Symposium NA(H)-zorg'.

Print deze pagina