PGZG wordt Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ)

  • Volg ons:

22.08.2014

Op 1 juli 2014 is het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) van start gegaan. In het NPGZ zijn het Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Drenthe samengevoegd. Het platform houdt zich als netwerkorganisatie bezig met alle maatschappelijke ontwikkelingen die de zorg voor en daarmee het leven van mensen met een beperking en kwetsbare burgers raken. De Noorderbrug is deelnemer aan dit platform.

In het kort

Het platform werkt samen met de overheid en veel organisaties binnen zorg en welzijn, onderwijs en bedrijfsleven aan deelname van mensen met een beperking binnen onze samenleving. Binnen het NPGZ worden bestaande contacten versterkt en waar mogelijk verbindingen uitgebreid. De samenwerking tussen de leden onderling en met externe partners heeft tot nu toe succesvolle resultaten geleverd. Ook wordt er nauw samengewerkt met de Vereniging Groninger Gemeenten en andere partijen om de Wmo zo goed mogelijk in te voeren.

Het platform zoekt steeds actief afstemming binnen en buiten het werkveld om gezamenlijk
knelpunten aan te pakken. Met de samenvoeging van Groninger en Drentse aanbieders ontstaat een platform dat actief aan het werk is in beide provincies. Deelnemers aan het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) zijn: Ambiq – De Noorderbrug – De Trans – De Zijlen –’s Heeren Loo Opmaat – Humanitas DMH – Ilmarinen – Koninklijke Kentalis – Koninklijke Visio – MEE Drenthe – MEE Groningen – Nieuw Woelwijck – NOVO – Philadelphia Zorg Noord – Promens-Care – Reik (Alliade Zorggroep) – Stichting Sprank – Trajectum Boschoord – Vanboeijen.

Print deze pagina