Hoe goed bent u geïnformeerd over overgang van zorg naar gemeenten?

  • Volg ons:

12.09.2014

Per 1 januari worden gemeenten verantwoordelijk voor de extramurale begeleiding van mensen met een beperking. Het programma ‘Aandacht Voor iedereen’ doet onderzoek naar de wijze waarop cliënten zijn geïnformeerd over de overgang van de zorg naar de gemeenten.

In het kort

Aandacht Voor Iedereen

In het programma Aandacht voor Iedereen werken negen organisaties samen om alle betrokken partijen goed voor te bereiden op de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Onderdeel van het programma is een digitale vragenlijst waarin o.a. mensen met een beperking, hun familie en mantelzorgers hun mening kunnen geven over de wijze waarop zij geïnformeerd zijn over de overgang van de zorg naar gemeenten. De Noorderbrug vindt het belangrijk dat cliënten en familie hun stem laten horen en stimuleert deelname aan dit onderzoek. Op die manier helpt u mee om de voorlichting te verbeteren.

Vragenlijst

Deelnemen aan het onderzoek kan via deze link. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van het onderzoek worden gebundeld in een rapport. Dit rapport wordt verspreid onder lokale belangenbehartigers, Wmo-adviesraden en gemeenten zodat zij uw ervaringen kunnen gebruiken om de voorlichting te verbeteren.

Print deze pagina