Resultaten onderzoek naar decentralisatie zorg

  • Volg ons:

16.07.2014

De Noorderbrug heeft meegedaan aan een onderzoek onder 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers naar hoe men aankijkt tegen de decentralisatie van de zorg. Cliënten bij De Noorderbrug gaven hun mening over de ontwikkelingen en de manier waarop zij over deze ontwikkelingen geïnformeerd worden. De resultaten van het onderzoek zijn nu beschikbaar.

In het kort

Veel mensen met een beperking of psychische problemen krijgen vanaf 1 januari 2015 begeleiding via hun gemeente en niet langer uit de AWBZ. Ook mensen die nu begeleid wonen in een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW), kunnen straks terecht bij hun gemeente voor begeleiding. Negen cliëntenorganisaties deden onderzoek onder 240 cliënten, familieleden en mantelzorgers naar hoe men tegen deze veranderingen aankijkt. In de regio’s Drenthe en Friesland deed De Noorderbrug mee.

Uit het onderzoek van negen cliëntenorganisaties blijkt dat veel mensen tot nu toe algemene informatie van hun gemeente hebben ontvangen over de decentralisatie. Ze hebben daardoor nog geen beeld hoe de veranderingen voor henzelf gaan uitpakken. Bijna iedereen maakt zich zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning die ze straks via de gemeenten krijgen. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Eerste Kamer.

Klik hier voor het rapport ‘zorg naar gemeenten – verdiepend onderzoek’.

Print deze pagina