NA(H)-zorg: samen werken aan participatie

  • Volg ons:

25.09.2014

Revalidatie Friesland en De Noorderbrug organiseren op woensdag 26 november 2014 het symposium ‘NA(H)-zorg, samen werken aan participatie’ in Beetsterzwaag. 

In het kort

Waarom 'NA(H)-zorg'?

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) passen niet binnen één bepaalde zorgsector. Het is voor patiënten met hersenletsel soms moeilijk om de juiste zorg te vinden. Nauwe samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en afstemming over NA(H)-zorg is voor deze groep patiënten van groot belang. Door passende hulp op het juiste moment te bieden willen we problemen zoveel mogelijk voorkomen in de acute én chronische fase. 

Wat kunt u verwachten?

Een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van adequate NA(H)-zorg is het optimaal benutten van samenwerkingsverbanden. Tijdens het symposium krijgt u, onder andere via workshops, handvatten aangereikt om via samenwerking en verwijzing, NAH-patiënten toe te leiden naar thuissituatie, werk, sport en/of vrijetijdsbesteding. U ontmoet eveneens veel collega’s met wie u samenwerkt aan participatie. Ná het symposium heeft u meer inzicht in het effectief samenwerken en verwijzen van NAH-patiënten. 

Voor wie?

NA(H)-zorg is een symposium voor huisartsen, praktijkondersteuners en transmuraal verpleegkundig consulenten CVA/NAH, eerstelijns fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en gemeenten over samenwerken, verwijzen en nazorg bij NAH in Drenthe, Friesland en Groningen. Accreditatie is aangevraagd voor fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en verzorgenden.

Praktische info

Het betreft een middagsymposium vanaf 13.00 uur bij Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3, Beetsterzwaag. Deelnamekosten € 75,-. Dit is inclusief o.a. syllabus en lunchbuffet. 

Aanmelden?

Klik hier om u in te schrijven voor het symposium.

Wilt u ook een uitnodiging ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op via info@revalidatie-friesland.nl onder vermelding van ‘Symposium NAH’.

Programma

Tijdens het symposium krijgt u handvatten aangereikt om mensen met NAH te ondersteunen in het (opnieuw) leren participeren. Naast veel collega’s ontmoet u mensen met NAH die laten zie wat participatie in werkelijkheid is.

13.00 uur
Inloop inclusief looplunch

13.30 uur
Muzikale opening / woord van welkom 
Plenaire lezing – Coen van Bennekom - Arbeidsgerichte revalidatie na NAH

Workshops
1. Terugkeer naar werk na NAH
Factoren bij het terugkeren naar werk
2. Beeldschermcontact werkt!
Theorie en praktijk rondom Telemedicine 
3. Hersenz
Missing link tussen revalidatie en chronische fase
4. De keten heeft jou nodig!
Implementatie zorgstandaard traumatisch hersenletsel
5. Veerkracht, motivatie en welbevinden
(Leren) participeren
6. Veranderd leven
Rouw en verliesverwerking 
7. De onomkeerbare breuk in het gezinsleven 
Noodzaak van actieve samenwerking in het netwerk
8. Zingeving NA hersenletsel
Is er sprake van een aandachtstekort?
9. Communiceren & participeren 
Waar versterken communicatie en participatie elkaar?
10. De huisarts ontzorgt!
Samenwerking in de keten
11. De ervaringsdeskundige in de revalidatie
Hoezo deskundig? En deskundig in wat?

Plenaire afsluiting / paneldiscussie - NAH: zorgen & kansen
17.30 uur Netwerkborrel 

Print deze pagina