Mensen met hersenletsel functioneren beter na Hersenz-behandeling

  • Volg ons:

15.03.2016

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel functioneren beter en hebben minder zorg nodig door de nieuwe behandeling van Hersenz, blijkt uit onderzoek. Na de behandeling voelen mensen zich fysiek en psychisch sterker. Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel dat wordt aangeboden door twaalf zorgorganisaties in Nederland, waaronder De Noorderbrug. Hersenz levert ook winst op voor de mantelzorgers: zij ervaren minder zorglast. Behandeling van de klachten die mensen ervaren na hun hersenletsel spaart de samenleving bovendien veel geld uit. Iedere euro die geïnvesteerd wordt in de behandeling van Hersenz bespaart de samenleving vijf euro.

In het kort

Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase die Dock4& Organisatieadvies in Zorg in opdracht van Hersenz heeft gemaakt en uit een pilotstudie van Maastricht University onder 62 mensen die de behandeling gevolgd hebben.

De Noorderbrug en Hersenz
De Noorderbrug biedt samen met elf andere zorgorganisaties het behandelprogramma Hersenz aan. De behandeling richt zich op belangrijke gebieden waarop mensen met hersenletsel problemen ervaren: vermoeidheid, denken en handelen, emoties en gedrag, beweging, communicatie en de relaties met hun naasten. De behandeling is gericht op het leren omgaan met de beperkingen, het verbeteren van het functioneren, het verwerken van de veranderingen en het vinden van een nieuwe balans in het leven. Naasten worden nauw betrokken. De behandeling kan zich ook alleen op de naasten richten.

“Ik ben fysiek en mentaal enorm opgeknapt”
Cliënten geven aan zich psychisch en fysiek sterker te voelen na de behandeling van Hersenz. Zoals Marcel verwoordt: “Ik ben fysiek en mentaal enorm opgeknapt. Dus ik kan veel meer aan. Mijn conditie is verbeterd en ik kan beter met mijn emoties omgaan.” In Nederland lopen jaarlijks 130.000 mensen een vorm van niet-aangeboren hersenletsel op. Een deel van hen herstelt, naar schatting houdt zeker dertig procent hieraan beperkingen over. Ze kunnen problemen ervaren in het organiseren van het dagelijks leven, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Hierdoor kunnen zij hun rol als bijvoorbeeld partner, ouder en werknemer niet meer als voorheen vervullen. Ook hun naasten hebben te maken met de veranderingen en het verlies. Als de juiste zorg ontbreekt, kan onnodige ‘gevolgschade’ ontstaan zoals relatieproblemen, schulden, verslaving, maatschappelijke overlast en langdurige zorgconsumptie.

Meer kwaliteit van leven
Uit de maatschappelijke businesscase blijkt dat er minder of minder intensieve ondersteuning nodig is als er eerst behandeling plaatsvindt. Na het volgen van de behandeling van Hersenz hebben cliënten aantoonbaar minder thuiszorg, fysiotherapie of psychotherapie nodig. Ook vermindert de kans op vallen en botbreuken, neemt medicijngebruik af en worden arbeidsuitval , schulden en grensoverschrijdend gedrag verminderd of voorkomen. Bovendien hebben mantelzorgers baat bij Hersenz, waardoor hun zorgkosten eveneens verminderen. Download de maatschappelijke businesscase.

Pilotstudie Universiteit Maastricht
Universiteit Maastricht  heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van Hersenz. Daaruit blijkt dat cliënten en naasten op diverse punten vooruitgaan door de behandeling van Hersenz. Het onderzoek is uitgevoerd bij 62 cliënten en naasten. Cliënten geven Hersenz het cijfer 8,6. Ze zijn dus zeer tevreden over de behandeling. Enkele significante uitkomsten:

  • cliënten zijn tevredener met hun participatie in het dagelijks leven
  • cliënten scoren beter op fysieke tests
  • cliënten hebben minder zorgvragen
  • afname in frequentie en ernst van neuro-psychiatrische symptomen
  • mantelzorgers ervaren minder zorglast
  • naasten zijn tevredener met hun leven
  • cliënten laten aanzienlijke verbetering zien op hun persoonlijke doelen

De pilotstudie is uitgevoerd door de afdeling Psychiatrie en Neuropsychologie van Universiteit Maastricht. Als kanttekening stellen de onderzoekers dat de resultaten betrekking hebben op de directe effecten van Hersenz; er is nog geen informatie of deze effecten op de lange termijn ook behouden blijven. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig. Bekijk hier de factsheet met de resultaten.

Meer weten

Open sessies

In april zijn er open sessies in Groningen, Drenthe en Friesland. Tijdens deze sessies kunt u zelf zien en ervaren hoe Hersenz werkt, door praat- en beweegoefeningen en het spreken met specialisten. De Hersenz-deelnemers vertellen graag wat de behandeling van Hersenz voor hen betekent en wat ze er mee bereikt hebben.

Waar en wanneer?

Drenthe
Vrijdag 1 april van 10.00 tot 12.00 uur
Talentencentrum De Noorderbrug, Reestlaan 2 in Meppel

Dinsdag 12 april van 15.00 tot 17.00 uur
Talentencentrum De Venne, De Ploeger 1 in Hoogeveen

Friesland
Maandag 11 april van 16.00 tot 18.00 uur
Talentencentrum Het Kompas, De Zool 60 in Drachten

Maandag 18 april van 16.00 tot 18.00 uur
Talentencentrum De Wurkwinkel, Gravinneweg 3 in Sneek

Groningen
Vrijdag 8 april van 14.00 tot 16.00 uur
Talentencentrum De Noorderbrug, Laan Corpus den Hoorn 110 in Groningen

Vrijdag 15 april van 14.00 tot 16.00 uur
Verpleeghuis Old Wolde, Blijhamsterweg 45 in Winschoten

Gratis meedoen met een open sessie?
Wilt u aansluiten bij een van deze open sessies of heeft u vragen over Hersenz? Neem dan contact op met het team Klant en Advies van De Noorderbrug via 050 - 597 38 20 of via e-mail: klantenadvies@noorderbrug.nl.

Wilt u meer weten over Hersenz? Neem contact op met team Klant en Advies van De Noorderbrug, telefoon: 050 - 597 38 20 of e-mail: klantenadvies@noorderbrug.nl

Stel uw vraag aan Klant en Advies
Print deze pagina