Masterplan Zorg & Welzijn: zo goed als gereed

  • Volg ons:

10.06.2014

De afgelopen tijd is De Noorderbrug, in samenwerking met zorgaanbieders in ouderenzorg, (L)VG/VG/GGZ, welzijnspartijen en gemeenten, druk bezig geweest met het Masterplan Transitieproces Zorg & Welzijn DEAL gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum).
 

In het kort

De zorg & welzijnsector staat voor een enorme opdracht en uitdaging met het oog op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In het Masterplan geven de samenwerkende organisaties hun visie op de toekomst en worden voorstellen gedaan om binnen de gegeven financiële kaders van de Wmo continuïteit van zorg te kunnen bieden in de DEAL gemeenten. Met dit Masterplan wordt inzichtelijk gemaakt wat nodig is om met de consequenties van de verandering in vraag en (financiering van) aanbod om te gaan.

Masterplan als onderdeel van woon- en leefbaarheidplan Eemsdelta (WLP)

De bevolking en het aantal huishoudens in de regio Eemsdelta neemt af. De verwachting is dat deze trend doorzet. De samenstelling van de bevolking verandert. Dit heeft gevolgen voor de leefkwaliteit: veel voorzieningen worden niet voldoende gebruikt en leegstand in de woningmarkt dreigt. Om de leefkwaliteit in de regio hoog te houden hebben de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum en de provincie Groningen de handen ineen geslagen in de vorm van een gezamenlijk regionaal woon- en leefbaarheidplan voor de Eemsdelta. Het Masterplan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking van de zorgpartijen die verbonden zijn aan het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta (WLP).

Complimenten

Binnen het Masterplan Zorg & Welzijn worden alle betrokken partijen uitgedaagd zo breed mogelijk kijken, ook buiten eigen organisatie om. In de nieuwsbrief Eemsdelta Leeft! worden complimenten uitgedeeld aan alle betrokkenen die het Masterplan tot stand hebben gebracht. Het Masterplan wordt op 12 juni in een themabijeenkomst besproken.

Print deze pagina