Start landelijk behandelaanbod voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

  • Volg ons:

25.06.2014

Hersenz is een nieuw behandelprogramma voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel en hun naasten. Het doel van dit behandelprogramma is het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en weer grip te krijgen op het leven. Hersenz is een samenhangend en integraal behandelprogramma. De Noorderbrug werkt daarbij samen met Heliomare, InteraktContour, Middin, SGL en SWZ. Deze organisaties zijn specialist op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel in de chronische fase. De Universiteit van Maastricht onderzoekt de effectiviteit van deze aanpak. Om Hersenz op verschillende plekken in het noorden van het land aan te bieden werkt De Noorderbrug samen met Revalidatie Friesland.

In het kort

Jaarlijks krijgen circa 120.000 mensen in Nederland te maken met hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, beroerte (CVA), hartfalen of ziekte. In één klap verandert hun leven en dat van hun naasten voorgoed. Als mensen weer thuis zijn na ziekenhuisopname en revalidatie worden de gevolgen van het hersenletsel vaak pas goed merkbaar. Het opnieuw oppakken van het leven is niet vanzelfsprekend. Op alle levensgebieden kunnen zich problemen voordoen. Denk aan daginvulling, zelfzorg, huishouden, relaties, werk, financiën, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Onderzoek wijst uit dat behandeling tijdens de revalidatiefase voor veel mensen onvoldoende is om de problemen in hun dagelijks leven adequaat te hanteren, waardoor mensen doorgaans na een periode van ongeveer twee jaar op allerlei terreinen vastlopen. Met name de breuk in de levenslijn is voor veel mensen onoverbrugbaar.

Hersenz biedt een integrale, interdisciplinaire behandeling in de chronische fase, als vervolg op revalidatiebehandeling, afgestemd op de vragen van de cliënt en hun familie. Doel van het behandelprogramma is het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie, het verbeteren van het welbevinden en het leren omgaan met de beperkingen en veranderingen, zodat de hulpvraag afneemt en het netwerk minder wordt belast. Door cliënten vanaf het moment dat ze weer thuis zijn een vervolgbehandeling aan te bieden via Hersenz, wordt voorkomen dat mensen in de chronische fase vastlopen. Een naadloze aansluiting op de revalidatiefase of ziekenhuisopname is hierbij van groot belang.

Cliënten en patiëntenverenigingen reageren positief:

Het blijft lastig om te accepteren dat alles in een ogenblik is weggevallen en dat ik niet meer in de maatschappij ben teruggekomen zoals ik zelf wilde. Je hebt hulp nodig om te leren accepteren dat je een ander leven hebt gekregen. Voor mij is de sleutel dat ik de juiste behandeling op het juiste moment heb gehad.”

De ambitie is om de komende jaren een landelijke dekking te ontwikkelen en de samenwerking met andere specialistische organisaties uit te breiden. Op deze wijze wordt kennis over en zorg voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel in Nederland verbeterd.

“Bij Revalidatie Friesland herkennen wij de groep patiënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel die na het afronden van de revalidatie nieuwe hulpvragen ontwikkelen. Soms heeft dit te maken met het feit dat zij nu pas de confrontatie (moeten) aangaan met de omgeving. Soms verandert hun situatie en ontstaan andere hulpvragen. Daar waar vragen gaan over omgaan met veranderingen, aanpassing en acceptatie kan Hersenz een aanvulling zijn,” aldus Doriene van der Kaaden, stafmedewerker Revalidatie Friesland.

“We willen in een eerder stadium met mensen in contact komen om te voorkomen dat ze lang moeten zoeken en ondertussen steeds meer problemen krijgen. Daarmee kunnen we zwaardere ellende voorkomen. Wat ons betreft komen we al vroegtijdig in contact met de getroffene of zijn familie, nog voordat de cliënt uit ziekenhuis of revalidatie ontslagen wordt. Hersenz moet vanzelfsprekend worden,” zegt Marianne van der Harten, bestuurder van De Noorderbrug en één van de initiatiefnemers van het eerste uur.

Contactgegevens

Voor meer informatie over het behandelaanbod van Hersenz kunnen belangstellenden contact opnemen met De Noorderbrug.

Team Klant en Advies:
T: 050-597 38 00 
E: klantenadvies@noorderbrug.nl.

Print deze pagina