Kijktip: “Paul heeft vertrouwen in de toekomst en kan steeds meer zelf"

  • Volg ons:

05.10.2015

Van de totale groep mensen met een zintuiglijke beperking in Nederland, heeft een kleine groep te maken met bijkomende complexe problematiek. Hierbij kun je denken aan gedragsproblemen, een verstandelijke beperking, psychiatrische problemen, hersenletsel of een vorm van autisme. 

In het kort

Een aantal mensen ervaren hierdoor problemen in hun thuissituatie, op het werk of in de omgang met anderen. Bijvoorbeeld doordat de communicatie met andere mensen lastig verloopt omdat ze elkaar niet begrijpen. Of omdat ze het lezen en begrijpen van brieven en teksten lastig vinden. In veel gevallen is het mogelijk om nog grote stappen vooruit te maken. Bij De Noorderbrug werken cliënten aan vaardigheden die ze nodig hebben om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en om mee te kunnen doen aan de maatschappij.

Een mooi voorbeeld van hoe de behandeling- en begeleidingstrajecten van De Noorderbrug mensen vooruit helpen is het verhaal van Paul. Paul (32) is doof geboren en blind aan zijn linkeroog. Hij volgde onderwijs op de Gyuotschool, maar omdat hij moeite had met bijvoorbeeld het omgaan met problemen, de huishouding en de communicatie met horende mensen kwam hij terecht in een wooncentrum van De Noorderbrug. Hier leerde hij vaardigheden die hij nodig had om in de toekomst op zichzelf te kunnen wonen.

Paul woont nu bijna twee jaar zelfstandig. Wel krijgt hij nog ambulante begeleiding, bijvoorbeeld bij het leren omgaan met geld, administratieve zaken, het onderhouden van contacten met familie en omgeving, maar ook op andere levensgebieden zoals gezondheid en werk. Zo is Paul zijn volgende doel een betaalde baan. In de video vertelt Paul over zijn grote passie voor ICT en computers en over zijn droom om bij een Apple winkel te werken. 

“Paul heeft vertrouwen in de toekomst en kan steeds meer zelf"

Print deze pagina