Een nieuwe huisstijl en een nieuwe website

  • Volg ons:

23.04.2014

De Noorderbrug heeft haar uitstraling vernieuwd. Met een nieuwe huisstijl en een modern logo laat De Noorderbrug zien dat haar strategische koers vernieuwd is en past bij de actuele sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

In het kort

De Noorderbrug wil haar specialisme doorontwikkelen op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, chronische ziekten en lichamelijke beperkingen. Het vakgebied kent de komende jaren vele uitdagingen als het gaat om het verbeteren van de dienstverlening aan cliënten en hun familie vanuit professionaliteit en vakmanschap.

Vanuit de ontstaansgeschiedenis, ruim 40 jaar geleden, staan eigen regie en eigen kracht voorop en wordt een verbinding gekozen met de ander. Vanuit de dialoog wordt met de cliënt en zijn familie gezocht en onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een gewoon leven te leiden en van betekenis te zijn. Daarom is het symbool van een brug passend en is dit helder en duidelijk in het logo verbeeld.

Website

Ook de website is vernieuwd en laat zien wat De Noorderbrug doet, wat de ervaringen van cliënten en hun familie zijn en hoe medewerkers hun werk beleven. Deze verhalen zijn verzameld en worden verder uitgebreid. Zij verbeelden de beweging en de dynamiek van de interactie en de respectvolle dialoog. Plezier beleven aan het contact met elkaar en het van betekenis zijn staan voorop en versterken de eigen kracht.

Wij wensen u veel plezier met het verkennen van de nieuwe website en zijn nieuwsgierig naar de reacties!

Mensenkenners

Met de toevoeging ‘mensenkenners’ aan de merknaam wordt het specialisme benadrukt. Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners. Zij zijn geschoold en gespecialiseerd in het omgaan met de gevolgen van hersenletsel, chronische ziekten, lichamelijke beperkingen en doofheid met complexe problematiek. Een mensenkenner is vanuit vakmanschap in staat om de ander te verstaan en te begrijpen. Hij heeft oog en oor voor de ander, zijn geschiedenis en zijn sociale netwerk. Hij gaat actief de dialoog aan en kan de ander op methodische wijze verder helpen in het ontwikkelen van zijn kwaliteiten, op alle levensdomeinen.

Print deze pagina