Doven en slechthorenden ontmoeten politici

  • Volg ons:

08.03.2017

Mensen met een beperking moeten op alle gebieden volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat bepaalt het VN-verdrag handicap dat sinds juli 2016 ook in Nederland van kracht is. Meedoen betekent ook dat politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Redenen genoeg voor medewerkers van De Noorderbrug om hier iets aan te doen.

In het kort

In samenwerking met het Doven Clubhuis organiseerde De Noorderbrug op maandag 6 maart een ontmoeting op het Talentencentrum voor Doven in Groningen. 

De ontmoeting werd mede georganiseerd om aan te kaarten dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Door ambtelijk taalgebruik, lange zinnen en vakjargon is dit voor de doven en slechthorenden vaak een moeilijke opgave.

Onder andere Rosita van Gijlswijk (SP Groningen) en Petra Brouwer (GroenLinks Groningen Stad) gingen het gesprek aan.

Sfeerreportage OOG TV

Print deze pagina