De Noorderbrug wint kort geding tegen Ommelander gemeenten over keuzevrijheid en het PGB

  • Volg ons:

30.10.2015

De rechter heeft De Noorderbrug in het gelijk gesteld in het kort geding tegen de twaalf samenwerkende Ommelander gemeenten. De organisatie procedeerde tegen de lopende aanbesteding voor Zorg in Natura (ZIN) van de Ommelander gemeenten, uit verontwaardiging over het inperken van eigen regie en keuzevrijheid van burgers uit deze gemeenten. Het kort geding spitste zich toe op nieuwe ‘PGB-voorwaarden’ die de gemeenten stelden in de aanbesteding.

In het kort

De Noorderbrug is principieel gaan staan voor haar visie van keuzevrijheid, zelfsturing en eigen regie, omdat dit kwaliteit van leven geeft. De organisatie heeft vanuit deze overtuiging de rechter gevraagd uit te spreken dat de gemeenten hun ‘PGB voorwaarden’ moeten laten vervallen. De Noorderbrug is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een chronische neurologische aandoening of doofheid met complexe problematiek. Eigen regie, eigen kracht, maatwerk en zorg met kwaliteit staat al 45 jaar hoog in het vaandel.

De Ommelander gemeenten poogden met hun PGB-voorwaarden gecontracteerde zorgaanbieders voor ZIN een verbod op te leggen om gedurende de looptijd van het contract (maximaal 6 jaar) een overeenkomst tot zorglevering aan te gaan met inwoners van de gemeenten die PGB-houder zijn. Met andere woorden: burgers met een PGB zouden niet bij de gecontracteerde zorgaanbieders mogen aankloppen. Daarnaast legden de gemeenten met deze voorwaarden gecontracteerde zorgaanbieders een gebod op om huidige cliënten die PGB-zorg geleverd krijgen, ertoe te bewegen die zorg om te zetten naar ZIN. Dat betekent een actief PGB ontmoedigingsbeleid, ook voor mensen die al jaren gelukkig zijn met een PGB.

De Noorderbrug is binnen de Ommelander gemeenten de enige zorgaanbieder die specialist is op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Als erkend specialist maakt de organisatie deel uit van de landelijke hersenletselketen en kan zij in elke fase en op alle levensdomeinen specialistische begeleiding en behandeling bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. De organisatie is dan ook erg blij met de uitspraak van de rechter, omdat burgers met een PGB uit deze gemeenten vrij kunnen kiezen waar ze hun specialistische zorg inkopen.

Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak hebben de gemeenten de gunningsprocedure stopgezet. De Noorderbrug wacht het verdere verloop van de procedure af. Het is voor de kwetsbare in deze burgers in deze gemeenten van het grootste belang dat de zorg gecontinueerd kan worden. De Noorderbrug wil daar graag haar bijdrage aan leveren vanuit haar specialisme.

Meer weten? Bekijk dan het vonnis.

Print deze pagina