De Noorderbrug werkt samen met het Alfa-college in Sport op Maat

  • Volg ons:

10.07.2014

De Noorderbrug organiseert samen met derde- en vierdejaarsstudenten van het Alfa-college de sportactiviteit ‘Sport op Maat’. In een serie van 4 lessen verdeeld over 5 weken ondersteunen studenten van de afstudeerrichting Bewegingsagogiek cliënten tijdens diverse sportactiviteiten.

In het kort

Studenten van de specialisatie bewegingsagogiek worden opgeleid om mensen die moeite hebben met bewegen te ondersteunen tijdens het sporten. In dat kader is de samenwerking met De Noorderbrug in de activiteit ‘Sport op Maat’ ontwikkeld. Een win-win situatie: studenten van het Alfa-college krijgen de mogelijkheid om ervaring op te doen en cliënten werken op een plezierige manier aan hun gezondheid.

Tijdens de sportactiviteit worden cliënten begeleidt en gecoacht door de studenten die zelf ook meedoen. Waar nodig worden de spelregels aangepast. Het programma heet dan ook niet voor niets ‘sport op maat’: de activiteiten worden aangepast op de mogelijkheden van de deelnemers. De eerste drie lessen worden voorbereid door begeleiders van De Noorderbrug, waarbij de studenten van het Alfa-college de cliënten ondersteunen tijdens de activiteit. De laatste les wordt voorbereid door de studenten van het Alfa-college, waarbij zij zelf de regie hebben en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Na de laatste les gaan de cliënten en de studenten samen de les evalueren: wat was goed, wat kan nog beter?

Begeleider Yolande van Dijken van De Noorderbrug is nauw betrokken bij Sport op Maat en is enthousiast. Yolande: “In het begin zie je dat de studenten wat afwachtend zijn. Ze zien vooral de beperking. Die afstandelijkheid vervaagt al gauw en aan het eind van de vierde les zie je dat de studenten en cliënten echt een band hebben opgebouwd en elkaars humor delen. Dat is mooi om te zien.”

Ook cliënten zijn positief over Sport op Maat en zien er de voordelen van in. Yolande: “Het mooiste voorbeeld vind ik dat een van de cliënten die heeft meegedaan aan Sport op Maat hier een vrijwilliger aan overgehouden heeft. Zo’n vriendschap kan ontstaan omdat de studenten en de deelnemende cliënten van dezelfde leeftijd zijn. Die gemeenschappelijke deler schept een band.”

Print deze pagina