De Noorderbrug doet mee in sociaal team Nieuw-Buinen

  • Volg ons:

05.06.2014

De Noorderbrug is betrokken bij de totstandkoming van het sociaal team Nieuw-Buinen. Op 5 juni zet de organisatie, samen met de vertegenwoordigers van ruim dertig andere maatschappelijke partijen, haar handtekening onder het convenant Sociaal Team Nieuw-Buinen.

In het kort

De gemeente Borger-Odoorn bereidt zich voor op de ontwikkelingen die spelen in het sociale domein: de decentralisaties van de jeugdzorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Participatiewet (Wmo). Naar aanleiding hiervan startte de gemeente in maart 2014 met een operationeel sociaal team in Nieuw-Buinen, in samenwerking met partners in wonen, welzijn en zorg, onderwijs, werk en veiligheid.

Het sociaal team bestaat uit zeven sociaal werkers die laagdrempelig en vraaggericht werken. Dit zijn professionals van verschillende organisaties die werkzaam zijn in het gebied. Inwoners uit Nieuw-Buinen kunnen vanaf maart 2014 bij het sociaal team terecht met vragen op het gebied van onder andere wonen, werken, welzijn, zorg, opvoeding en veiligheid. Samen met de persoon in kwestie wordt gezocht naar de beste oplossing. De focus van het sociaal team ligt op het versterken van de eigen regie van de burger, het vergroten van zelfredzaamheid, het versterken van het sociale netwerk. Daar waar voorzieningen en hulp- en zorgverleners nodig zijn wordt dit goed op elkaar afgestemd.

De betrokken organisaties bekrachtigen hun samenwerkingsverband met de ondertekening van het convenant.

In de rubriek 'het sociaal team voor al uw vragen rond wonen, welzijn en zorg' op de website van de gemeente Borger-Odoorn vindt u meer informatie over het sociaal team.

Print deze pagina