De Noorderbrug treft maatregelen voor een gezonde toekomst

  • Volg ons:

29.05.2014

De zorg komt veelvuldig in het nieuws. Nieuwe wetgeving, bezuinigingen en het verleggen van geldstromen van het Rijk naar gemeenten zorgen voor de nodige onrust. De Noorderbrug kiest er voor om haar zorgen hardop te delen met cliënten, familie en medewerkers en met elkaar na te denken, in plaats van af te wachten. Van mei tot en met begin juli vinden informatiebijeenkomsten plaats voor medewerkers, cliënten en hun familie. Ook voert De Noorderbrug overleg met de vakbonden over de gevolgen van de kabinetsplannen voor de werkgelegenheid.

In het kort

Een toekomst, waarin veel veranderingen plaatsvinden en minder geld beschikbaar is, vraagt om duidelijke keuzes. Die keuzes maakt De Noorderbrug, samen met medewerkers, cliënten en hun netwerk. “We zijn alvast met de vakbonden en medewerkers in gesprek gegaan over wat er naar alle waarschijnlijkheid aan gaat komen,” zegt bestuurder Marianne van der Harten. “Zoals het er nu uit ziet, kopen de gemeenten in 2015 veel minder zorg bij ons in dan nu. Dat heeft grote consequenties.” De organisatie vreest door deze bezuinigingen banen te moeten schrappen. De Noorderbrug onderzoekt samen met de vakbonden hoe de organisatie de te verwachten ontslagen zo zorgvuldig mogelijk kan vormgeven. Onderdeel hiervan zijn de afspraken over een sociaal plan.

Uit de eerste gespreksrondes met cliënten en hun families blijkt dat ze zich zorgen maken. Ze zijn  begaan met medewerkers en geven aan professionele ondersteuning in deze tijd hard nodig te hebben. Ook al is er nog veel onduidelijk, het wordt wel gewaardeerd dat zaken hardop worden uitgesproken en dat dilemma’s worden gedeeld. Marianne van der Harten: “Direct na de zomervakantie gaan we samen met cliënten en hun familie bespreken hoe we concreet gaan toewerken naar 2015. Cliënten worden nu al ondersteund in het maken van een zogenaamd WMO-paspoort, dat zij straks mee kunnen nemen bij de kennismaking met een gemeente. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het vanaf 2015 echt anders wordt.”

De Noorderbrug is specialist in Niet-Aangeboren Hersenletsel en doven met complexe problematiek. Gemeenten zijn  goed op de hoogte van het specialisme van De Noorderbrug. Ongeveer 1500 cliënten wonen in 88 gemeenten en krijgen met de WMO te maken. Per gemeente zijn dat niet veel mensen. Gemeenten zijn nog druk bezig met de voorbereidingen voor 2015. Er zijn nog veel onduidelijkheden, zoals de vergoeding van het vervoer naar dagbesteding. Pas in november worden de contracten met gemeenten verwacht.

Print deze pagina