De Noorderbrug ontvangt eervolle vermelding

  • Volg ons:

03.06.2016

Vrijdag 3 juni heeft het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg de NPGZ Stimuleringsprijs uitgereikt. De jury heeft besloten de prijs toe te kennen aan Cosis Groningen en De Noorderbrug als tweede te waarderen met een eervolle vermelding. “Het project van De Noorderbrug ‘Van dacht aan naar Aandacht’ is boeiend, passend bij de toekenningscriteria en zeer de moeite waard om uit te voeren”, aldus de jury.

In het kort

Het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg (NPGZ) beoogt met de toekenning van de Stimuleringsprijs een aantoonbare verbetering in de kwaliteit van bestaan en positie van mensen met een beperking te bewerkstelligen. Deze verbetering kan betrekking hebben op betrokkenen zelf, hun naasten maar ook op de directe of indirecte samenleving waar zij deel van uitmaken. De prijs wordt beoordeeld en toegekend door een onafhankelijke jury waarin cliëntvertegenwoordiging een belangrijke plaats inneemt. 

“Nu zie ik wat ik moet doen. Mijn hoofd zit niet meer vol en ik word niet meer boos.”
Met de inzending ‘Een wereld van verschil: het effect van de inzet van (ondersteunende) communicatiesystemen’ heeft Cosis Expertisecentrum de NPGZ Stimuleringsprijs 2016 gewonnen. Het is een innovatief instrument, cruciaal voor mensen met een communicatieprobleem. Volgens de jury maakt de inzending écht ‘het verschil’. De medewerkers maken gebruik van een individueel en op maat gemaakt communicatiesysteem. Op deze manier krijgt de cliënt weer grip op de wereld en de omgeving krijgt beter begrip voor de cliënt. Lees meer...

Eervolle vermelding: ‘Van dacht aan naar Aandacht’
Binnen het project 'Van dacht aan naar aandacht' krijgen medewerkers training om te leren om doelbewust, op het moment zelf en niet veroordelend aandacht te geven. Een poging om in deze drukke en onzekere tijden met een ‘leeg hoofd’ cliënten te benaderen. Het gaat om de beweging terug naar de intrinsieke waarde van het werken in de zorg. Ook wordt er onderzocht wat het effect van deze aanpak is op de kwaliteit van leven van cliënten. We zien dat cliënten graag gezien willen worden als mens met al zijn emoties, behoeften en gedachten van dat moment en erkenning krijgt voor wie hij is. Ook medewerkers voelen zich op hun best als ze contact maken en aansluiten bij de wensen van de cliënt. Martine Buist-Bouwman, gedragswetenschapper bij De Noorderbrug: "Met de aandachtstrainingen willen we een bijdrage leveren aan mooi leven (van de cliënt), mooi werk (van de medewerker) en financieel gezond (door minder ziekteverzuim). Ook willen we een idee introduceren dat goed overdraagbaar is en dat een bijdrage aan de wetenschap levert."

Over het Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg

Het NPGZ is een plaats van overleg en samenwerking tussen negentien zorgaanbieders en cliëntondersteuningsorganisaties binnen de gehandicaptenzorg in de provincies Groningen en Drenthe. Hierbij zijn ook landelijke aanbieders in het noorden zijn aangesloten. Leden van het platform bieden elk vanuit hun eigen visie, ervaring en expertise zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Zie www.npgz.nl.

Print deze pagina